Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 48-МИ
Сливен, 17.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация - Приложение № 33-МИ от изборните книжа за избор за общински съветници от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) с вх. № 44/16.09.2023 г. по описа на ОИК - Сливен, подписано от Доброслав Иванов Иванов, упълномощен представител на Борис Янков Ячев, представляващ ПП ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ и Спас Стойчев Спасов, упълномощен представител на Искрен Василев Веселинов и Юлиан Кръстев Ангелов, представляващи заедно ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. Подалите заявлението представляват заедно и поотделно местната коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ). Заявлението е заведено под № 2/17.09.2023 г. в 15:05 ч. във Входящ регистър на местните коалиции на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на местната коалиция, подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).
 2. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция и/или печата – 2 бр
 3. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция – 2 бр;
 4. Удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 5. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13,  във връзка с чл. 147, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс и Решения №№ 2342-МИ/11.09.2023 г. и 2369-МИ/12.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в избори за общински съветници в община Сливен при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е: местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) 

Да се издаде удостоверение, представляващо Приложение 40-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 17.09.2023 в 16:40 часа

Календар

Решения

 • № 124-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.СКОБЕЛЕВО, община Сливен от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 123-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

 • № 122-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.МЛАДОВО, община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

всички решения