Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 49-МИ
Сливен, 17.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в избори за кметове на кметства в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация - Приложение № 33-МИ от изборните книжа за избор за кметове на кметства от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) с вх. № 45/16.09.2023 г. по описа на ОИК - Сливен, подписано от Доброслав Иванов Иванов, упълномощен представител на Борис Янков Ячев, представляващ ПП ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ и Спас Стойчев Спасов, упълномощен представител на Искрен Василев Веселинов и Юлиан Кръстев Ангелов, представляващи заедно ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. Подалите заявлението представляват заедно и поотделно местната коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ). Заявлението е заведено под № 3/17.09.2023 г. в 15:10 ч.  във Входящ регистър на местните коалиции на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на местната коалиция, подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).
 2. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция и/или печата – 2 бр
 3. Пълномощно на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция – 2 бр;
 4. Удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 5. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13,  във връзка с чл. 147, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в избори за кметове на кметства в следните населени места в община Сливен:

С.БИКОВО

 

С.КРУШАРЕ

С.БИНКОС

 

С.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ

С.БЛАТЕЦ

 

С.МЕЧКАРЕВО

С.БОЖЕВЦИ

 

С.МЛАДОВО

С.БЯЛА

 

С.НИКОЛАЕВО

С.ГАВРАИЛОВО

 

С.НОВАЧЕВО

С.ГЕРГЕВЕЦ

 

С.ПАНАРЕТОВЦИ

С.ГЛУФИШЕВО

 

С.САМУИЛОВО

С.ГЛУШНИК

 

С.СЕЛИМИНОВО

С.ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ

 

С.СКОБЕЛЕВО

С.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО

 

С.СОТИРЯ

С.ГРАДСКО

 

С.СРЕДОРЕК

С.ДРАГОДАНОВО

 

С.СТАРА РЕКА

С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

 

С.СТАРО СЕЛО

С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА

 

С.СТРУПЕЦ

С.КАЛОЯНОВО

 

С.ТОПОЛЧАНЕ

С.КАМЕН

 

С.ТРАПОКЛОВО

ГР.КЕРМЕН

 

С.ЧИНТУЛОВО

С.КОВАЧИТЕ

 

С.ЧОКОБА

 

Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е: местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ)

Да се издаде удостоверение, представляващо Приложение 40-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 17.09.2023 в 16:41 часа

Календар

Решения

 • № 124-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.СКОБЕЛЕВО, община Сливен от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 123-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

 • № 122-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.МЛАДОВО, община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

всички решения