Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
Сливен, 17.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на “ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в избори за кметове на кметства в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация - Приложение № 32-МИ от изборните книжа за избор на кметове на кметства в община Сливен от КП “ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 60/17.09.2023 г. по описа на ОИК - Сливен, подписано от Татяна Славова Султанова-Сивева, Елена Димчева Петкова, Мартин Златков Маринов, Христо Стефанов Стоянов, Пепа Цветанова Генчева, Даниела Димитрова Баджева, преупълномощени от Емил Ивов Мачиков, Марияна Иванова Иванова, Мартин Ангелов Бъбаров, упълномощени представители на Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов, Атанас Петров Атанасов, представляващи КП “ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – заведено под № 43/17.09.2023 г. в 11:45 часа във Входящ регистър на партиите и коалициите на ОИК - Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за регистрация в ЦИК
 2. Пълномощни на лицата, упълномощени да представляват коалицията пред ОИК – 3 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13,  във връзка с чл. 147, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 2394-МИ/13.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА КП “ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в избори за кметове на кметства в следните населени места в община Сливен:

С.БИКОВО

 

С.КРУШАРЕ

С.БИНКОС

 

С.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ

С.БЛАТЕЦ

 

С.МЕЧКАРЕВО

С.БОЖЕВЦИ

 

С.МЛАДОВО

С.БЯЛА

 

С.НИКОЛАЕВО

С.ГАВРАИЛОВО

 

С.НОВАЧЕВО

С.ГЕРГЕВЕЦ

 

С.ПАНАРЕТОВЦИ

С.ГЛУФИШЕВО

 

С.САМУИЛОВО

С.ГЛУШНИК

 

С.СЕЛИМИНОВО

С.ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ

 

С.СКОБЕЛЕВО

С.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО

 

С.СОТИРЯ

С.ГРАДСКО

 

С.СРЕДОРЕК

С.ДРАГОДАНОВО

 

С.СТАРА РЕКА

С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

 

С.СТАРО СЕЛО

С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА

 

С.СТРУПЕЦ

С.КАЛОЯНОВО

 

С.ТОПОЛЧАНЕ

С.КАМЕН

 

С.ТРАПОКЛОВО

ГР.КЕРМЕН

 

С.ЧИНТУЛОВО

С.КОВАЧИТЕ

 

С.ЧОКОБА

            Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Да се издаде удостоверение, представляващо Приложение 39-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 17.09.2023 в 16:50 часа

Календар

Решения

 • № 124-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.СКОБЕЛЕВО, община Сливен от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 123-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

 • № 122-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.МЛАДОВО, община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

всички решения