Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 67-МИ
Сливен, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация - Приложение № 32-МИ от изборните книжа за избор на общински съветници в община Сливен от  с вх. № 69/18.09.2023 г. по описа на ОИК - Сливен, подписано от Стефка Атанасова Генчева, преупълномощен представител на Цветан Генчев Цветанов, представляващ КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ – заведено под № 48/18.09.2023 г. в 12,00 часа във Входящ регистър на партиите и коалициите на ОИК - Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за регистрация в ЦИК
 2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК – 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13,  във връзка с чл. 147, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 2258-МИ/07.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен  при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА.

 Да се издаде удостоверение, представляващо Приложение 40-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 18.09.2023 в 17:51 часа

Календар

Решения

 • № 124-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.СКОБЕЛЕВО, община Сливен от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 123-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

 • № 122-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.МЛАДОВО, община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

всички решения