Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 68-МИ
Сливен, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация - Приложение № 32-МИ от изборните книжа за избор на общински съветници в община Сливен от партия ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ с вх. № 70/18.08..2023 г. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Пламена Кирилова Еремиева, преупълномощен представител на  представляващ партията Илия Ангелов Зюмбилев– заведено под № 70/18.09.2023 г. в 15,35 ч. във Входящ регистър на партиите и коалициите на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за регистрация в ЦИК
 2. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията пред ОИК – 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13,  във връзка с чл. 147, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 2371-МИ/12.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен  при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БЗНС

Да се издаде удостоверение, представляващо Приложение 39-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 18.09.2023 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 124-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.СКОБЕЛЕВО, община Сливен от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 123-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

 • № 122-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.МЛАДОВО, община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

всички решения