Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 85-МИ
Сливен, 25.09.2023

ОТНОСНО: Заличаване на регистриран кандидат за избиране на кмет на кметство с. Камен, община Сливен от ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх.№ 89/22.09.2023г. с по описа на ОИК - Сливен от  ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ", подписано от Динко Начев Ганчев, упълномощен представител на Костадин Тодоров Костадинов, представляващ ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ", с което се оттегля предложението до ОИК - Сливен за регистрацията на Георги Трифонов Недев– регистриран кандидат за кмет на кметство с.Камен, община Сливен.

Постъпило е и заявление с вх.№ 91/22.09.2023г. с по описа на ОИК - Сливен от Георги Трифонов Недев, с което заявява желанието си да бъде заличена регистрацията му като кандидат за кмет на с. Камен, община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

След проверка на така постъпилите заявления с приложените към тях документи ОИК - Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 417 ал. 5 от ИК, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 15 от ИК,  Общинска избирателна комисия – Сливен:

 

РЕШИ :

ОТМЕНЯ Решение № 79-МИ/21.09.2023 г.

ЗАЛИЧАВА регистрацията на ГЕОРГИ ТРИФОНОВ НЕДЕВ, в кандидатска листа на ПП“ВЪЗРАЖДАНЕ“, за избиране на кмет на кметство  с. Камен в община Сливен от ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

АНУЛИРА издаденото му удостоверение.

Настоящото решение е неразделна част от  Решение №79-МИ/21.09.2023 г. на ОИК-Сливен.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 25.09.2023 в 17:25 часа

Свързани решения:

79-МИ/21.09.2023

Календар

Решения

  • № 464-МИ / 22.11.2023

    относно: Приемане на писмено становише на ОИК-Сливен по Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен, постановено по адм. дело № 396 по описа за 2023 год.

  • № 463-МИ / 07.11.2023

    относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП “ГЕРБ”, поради избирането му за кмет на община Сливен и обявяване за избран на следващия кандидат.

  • № 462-МИ / 06.11.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 444 от 05.11.2023 год., подадена от Даниел Петров в качеството му на общински съветник от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, свързана с нарушения от СИК 202000120, изразяващо се в липса на видеоизлъчване по време на отчитане на изборните резултати.

всички решения