Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 86-МИ
Сливен, 25.09.2023

ОТНОСНО: Заличаване на регистрирани кандидати за общински съветници в община Сливен от ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. и преподреждане на кандидатите за общински съветници в листата на ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх.№ 90/22.09.2023 г. с по описа на ОИК - Сливен от  ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ", подписано от Динко Начев Ганчев, упълномощен представител на Костадин Тодоров Костадинов, представляващ ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ", с което се оттегля предложението до ОИК - Сливен за регистрацията на Георги Трифонов Недев – регистриран кандидат за общински съветник в община Сливен.

Съгласно заявление с вх.№ 92/22.09.2023 г. по описа на ОИК - Сливен, подадено лично от Георги Трифонов Недев, същият  заявява желанието си, поради причини от личен характер,  да бъде заличена регистрацията му като кандидат за общински съветник в община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

С постъпило заявление с вх.№ 96/24.09.2023 г. по описа на ОИК - Сливен", подписано от Динко Начев Ганчев, упълномощен представител на Костадин Тодоров Костадинов, представляващ ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" е направено искане за заличаване регистрациите на Георги Димитров Милев и на Сийка Генчева Станчева за  кандидати за общински съветници в община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., тъй като и двамата са без настоящ адрес в Република България 6 месеца преди изборния ден. В горепосоченото Предложение е представена и новата подредба на кандидатите за общински съветници в листата на ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ“.

След преглед на Решение №72-МИ/21.09.2023 г. и след проверка в системата на ЦИК относно условията да бъдат избирани предложените кандидати на ОИК - Сливен установи че Георги Димитров Милев и Сийка Генчева Станчева не отговарят на изискването за „уседналост“, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 15 от ИК, Общинска избирателна комисия – Сливен:

РЕШИ :

ИЗМЕНЯ Решение № 72-МИ/21.09.2023 г.

ЗАЛИЧАВА регистрацията на ГЕОРГИ ТРИФОНОВ НЕДЕВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛЕВ,  СИЙКА ГЕНЧЕВА СТАНЧЕВА в кандидатска листа на ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ “,за избиране на общински съветници в община Сливен от ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

АНУЛИРА издадените им удостоверения.

ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници в община Сливен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, както следва:

 

1.

Климент Пламенов Шопов

ЕГН……………………

2.

Динко Начев Ганчев

ЕГН……………………

3.

Филип Тодоров Кънев

ЕГН……………………

4.

Кирил Пенев Кирилов

ЕГН……………………

5.

Александър Божидаров Борденяшки

ЕГН……………………

6.

Асен Веселинов Ганчев

ЕГН……………………

7.

Петко Иванов Карабоиков

ЕГН……………………

8.

Самуел Иванов Иванов

ЕГН……………………

9.

Асен Делчев Стойнов

ЕГН……………………

10.

Слави Атанасов Гунев

ЕГН……………………

11.

Ивелина Филчева Такева-Беберова

ЕГН……………………

12.

Стилиян Атанасов Големецов

ЕГН……………………

13.

Янко Илиев Тенев

ЕГН……………………

14.

Десислава Христова Андрова

ЕГН……………………

15.

Христо Джендов Баев

ЕГН……………………

16.

Мариета Йорданова Добрева

ЕГН……………………

17.

Иван Светлинов Василев

ЕГН……………………

18.

Светослав Венелинов Чанев

ЕГН……………………

19.

Здравко Стоянов Хаджиев

ЕГН……………………

20.

Неделчо Андонов Великов

ЕГН……………………

21.

Иван Бончев Иванов

ЕГН……………………

22.

Николай Йорданов Ников

ЕГН……………………

23.

Иван Илиянов Колев

ЕГН……………………

24.

Росица Йорданова Стаматова

ЕГН……………………

25.

Златомира Миткова Стоянова

ЕГН……………………

26.

Йордан Йорданов Георгиев

ЕГН……………………

27.

Антон Маринов Господинов

ЕГН……………………

28.

Стоян Стефанов Великов

ЕГН……………………

29.

Севда Андонова Желязкова

ЕГН……………………

30.

Петко Стойчев Черкезов

ЕГН……………………

31.

Живодар Манчев Манчев

ЕГН……………………

32.

Димитър Стефанов Димитров

ЕГН……………………

33.

Ангел Събев Ангелов

ЕГН……………………

 

 

 

 

Настоящото решение е неразделна част от  Решение №72-МИ/21.09.2023 г. на ОИК-Сливен.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 25.09.2023 в 17:27 часа

Свързани решения:

72-МИ/21.09.2023

Календар

Решения

  • № 464-МИ / 22.11.2023

    относно: Приемане на писмено становише на ОИК-Сливен по Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен, постановено по адм. дело № 396 по описа за 2023 год.

  • № 463-МИ / 07.11.2023

    относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП “ГЕРБ”, поради избирането му за кмет на община Сливен и обявяване за избран на следващия кандидат.

  • № 462-МИ / 06.11.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 444 от 05.11.2023 год., подадена от Даниел Петров в качеството му на общински съветник от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, свързана с нарушения от СИК 202000120, изразяващо се в липса на видеоизлъчване по време на отчитане на изборните резултати.

всички решения