Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 87-МИ
Сливен, 25.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от коалиция ЛЕВИЦАТА! за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г

Постъпило е заявление - Приложение № 51-МИ от изборните книжа за избор на общински съветници в община Сливен от коалиция  ЛЕВИЦАТА! с вх. № 97/24.09.2023 г. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Стефан Пасков Стефанов, упълномощен представител на Валери Мирчев Жаблянов, представляващ коалиция  ЛЕВИЦАТА! – заведено под № 3/24.09.2023 г. в 13,50 ч. във Входящ регистър на кандидатите за общински съветници на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номерa и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата политическа партия/коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 54-МИ от изборните книжа - 41 бр.

 1. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК – 1 бр.

 

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи, ОИК- Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 397 от ИК и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 14 от ИК и  свое решение № 30–МИ /15.09.2023 г., Обшинска избирателна комисия - Сливен

 

РЕШИ :

 

 1. РЕГИСТРИРАкандидатска листа за общински съветници в община Сливен от коалиция  ЛЕВИЦАТА! при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. ОБЯВЯВАкандидатската листа за общински съветници в община Сливен от коалиция ЛЕВИЦАТА!, както следва:

1

СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ

………

2

АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ

………

3

ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ

………

4

ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ

………

5

СВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ МЪНДЕВ

………

6

АТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ

………

7

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ

………

8

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ АЛЕКСИЕВ

………

9

АНДОН ЯНКОВ ДЮЛГЕРОВ

………

10

ЛИЛКА ПЕТРОВА КОЛЕВА

………

11

ПЕТКО ПЕТРОВ КЕНАРЕВ

………

12

НАДЕЖДА ИЛИЕВА ИВАНОВА

………

13

ВАНЬО АНГЕЛОВ МЪНДЕВ

………

14

АЙДЪН АЗИСОВ БАДЪРОВ

………

15

ИВАН БЯНКОВ ДИМОВ

………

16

АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ИВАНОВА

………

17

СТОЯН ТОТКОВ ДИМОВ

………

18

МИРОСЛАВ КЪНЧЕВ ДОЧЕВ

………

19

СТЕФКА АЛЕКСАНДРОВА РУСЕВА

………

20

АШКЪН САЛИЕВ КОЛТУКЛИЕВ

………

21

МАРИЯ ПЕТКОВА ГРИГОРОВА

………

22

ДИМИТЪР АНТОНОВ ПАВЛОВ

………

23

НАТАЛИЯ МИРОСЛАВОВА ПЕХЛИВАНОВА

………

24

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА

………

25

НИКОЛА КЪНЕВ НИКОЛОВ

………

26

КРАСИМИР ИВАНОВ ЗЛАТЕВ

………

27

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

………

28

ТАТЯНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

………

29

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

………

30

МИНКО АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

………

31

СТАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

………

32

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ТАШЕВ

………

33

МАРГАРИТ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ

………

34

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА

………

35

ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

………

36

КРЪСТЬО ИВАНОВ КРЪСТЕВ

………

37

ДОБРИН МИТКОВ ДОБРЕВ

………

38

ДИМЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

………

39

СТОЯНКА ЗАХАРИЕВА ЧЕРКЕЗОВА

………

40

ПОЛИНА БОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА

………

41

СТОЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

………

 

Да се издаде удостоверение Приложение 67-МИ от изборни книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 25.09.2023 в 17:28 часа

Календар

Решения

 • № 464-МИ / 22.11.2023

  относно: Приемане на писмено становише на ОИК-Сливен по Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен, постановено по адм. дело № 396 по описа за 2023 год.

 • № 463-МИ / 07.11.2023

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП “ГЕРБ”, поради избирането му за кмет на община Сливен и обявяване за избран на следващия кандидат.

 • № 462-МИ / 06.11.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 444 от 05.11.2023 год., подадена от Даниел Петров в качеството му на общински съветник от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, свързана с нарушения от СИК 202000120, изразяващо се в липса на видеоизлъчване по време на отчитане на изборните резултати.

всички решения