Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Сливен, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на седалище на ОИК – Сливен, телефони за контакт и e-mail, утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК – Сливен и места за обявяване на решенията на ОИК – Сливен при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и ал.2, изр.второ във вр. с чл.86 от Изборния кодекс, ОИК Сливен

 

Р Е Ш И:

 

1.Определя за седалище на ОИК- Сливен, следният административен адрес:  сградата на Областна администрация – Сливен, ул.”Д.Добрович” № 3.

2.Определя телефони за контакт с ОИК 2020- Сливен:

                        044/66-32-21;  044/61-66-78; 044/66-31-97; факс: 044/616-699.

3.Определя за официален електронен адрес на ОИК 2020 – Сливен - о[email protected]

4.Определя за място за обявяване и поставяне на решенията на ОИК – Сливен, а именно – на интернет страницата на ОИК-2020 Сливенски и на информационно табло в сградата на Областна администрация - Сливен, находяща се в гр.Сливен, ул."Димитър Добрович" № 3, оформено на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му

5.Определя работно време на ОИК 2020 - Сливен от 09.00  - 17,00 часа от понеделник до петък и  от 10.00 - 14,00 часа  за събота и неделя.

           Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 04.09.2019 в 10:30 часа

Календар

Решения

  • № 75-МИ / 19.09.2019

    относно: Регистрация на кандидат за избиране на кмет на Община Сливен от на партия “НОВА АЛТЕРНАТИВА“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 74-МИ / 19.09.2019

    относно: Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство с.Тополчане в община Сливен от МК „Движение ЗАЕДНО за промяна” (ПП „Движение 21“; ПП „Партия на Зелените“; КП „Движение ЗАЕДНО за промяна”) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 73-МИ / 19.09.2019

    относно: Регистрация на кандидат за избиране на кмет на Община Сливен от МК „Движение ЗАЕДНО за промяна” (ПП „Движение 21“; ПП „Партия на Зелените“; КП „Движение ЗАЕДНО за промяна”) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения