Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 208-МИ
Сливен, 06.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП “ВОЛЯ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление и предложение от подписано от Недко Петков Жечев, преупълномощен от Полина Цанкова-Христова, надлежно упълномощена от представляващия партията “ВОЛЯ“ – Веселин Марешки, с вх. № 176 от 04.10.2019 г по описа на ОИК- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 85, ал. 4 и чл.87, ал.1, т. 6 във вр. с чл. 96 и чл.66 от ИК ОИК- Сливен,

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

1.В СИК № 2020 00 011 на мястото на Йордан Стефанов Йорданов ЕГН ………….., на длъжност член, да бъде назначен Катя Георгиева Стефанова , ЕГН………

 1. В СИК № 2020 00 098 на мястото на Радостин Николов Радев ЕГН …………., на длъжност секретар, да бъде назначена Йордан Стефанов Гачев, ЕГН ……………….
 2. В СИК № 2020 00 043 на мястото на Красимира Александрова Димитрова ЕГН …………, на длъжност зам.председател, да бъде назначена Стела Стоянова Николова, ЕГН …………….
 3. В СИК № 2020 00 150 на мястото на Доника Данкова Колева ЕГН …………, на длъжност член, да бъде назначен Йордан Стефанов Йорданов, ЕГН …………………

5.В СИК № 2020 00 115 на мястото на Живка Дечева Христова ЕГН …………, на длъжност член, да бъде назначена Мария Атанасова Костова, ЕГН  ………………….

ДА СЕ ИЗДАДАТ  Удостоверения, представляващи Приложение № 20-МИ от изборните книжа със същият номер, а на освободените да се анулират издадените  такива.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 06.10.2019 в 13:01 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 01.09.2020

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения