Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 210-МИ
Сливен, 06.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП ГЕРБ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление и предложение от Здравко Кирилов Костадинов, преупълномощен от Десислава Жекова Танева, надлежно упълномощена от представляващия ПП ГЕРБ – Бойко Борисов с вх. № 181 от 06.10.2019 г по описа на ОИК- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 85, ал. 4 и чл.87, ал.1, т. 6 във вр. с чл. 96 и чл.66 от ИК ОИК- Сливен,

Р Е Ш И:

            ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК 2020 00 010 на мястото на Янка Добрева Митев ЕГН….., на длъжност член, да бъде назначена Йорданка Георгиева Борисова , ЕГН…..,
 2. В СИК 2020 00 056 на мястото на Диана Господинова Петрова ЕГН…, на длъжност зам.председател, да бъде назначена Камелия Василева Подмолова, ЕГН………………………..
 3. В СИК 2020 00 056 на мястото на Николина Василева Мечкова ЕГН…., на длъжност член, да бъде назначена Диана Господинова Петрова, ЕГН……………………...
 4. В СИК 2020 00 111 на мястото на Калина Славова Драгиева ЕГН……., на длъжност Член, да бъде назначена Маргарита Александрова Илиева, ЕГН………………………
 5. В СИК 2020 00 128 на мястото на Гергана Минчева Павлова ЕГН….., на длъжност Член, да бъде назначена Ценка Николова Иванова, ЕГН……………………..
 6. В СИК 2020 00 132 на мястото на Орхан Алиев Мехмедов ЕГН….., на длъжност секретар, да бъде назначена Анелия Христова Тодорова, ЕГН………
 7. В СИК 2020 00 139 на мястото на Ана Иванова Кисьова ЕГН ………….., на длъжност Член, да бъде назначена Силвия Миткова Данева- Димова, ЕГН ………………
 8. В СИК 2020 00 140 на мястото на Силвия Миткова Данева- Димова ЕГН ………….., на длъжност Член, да бъде назначен Ана Иванова Кисьова, ЕГН ………………………….
 9. В СИК 2020 00 167 на мястото на Силвия Йорданова Михалева ЕГН ………….., на длъжност председател, да бъде назначен Стоян Стоянов Проданов, ЕГН ……………..
 10. В СИК 2020 00 167 на мястото на Стоян Стоянов Проданов ЕГН ………….., на длъжност член, да бъде назначена Силвия Йорданова Михалева, ЕГН …………………

           

            ДА СЕ ИЗДАДАТ  Удостоверения, представляващи Приложение № 20-МИ от изборните книжа със същият номер, а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 06.10.2019 в 13:03 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 01.09.2020

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения