Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 212-МИ
Сливен, 09.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление и предложение от Мустафа Мустафов, надлежно упълномощен от представляващия партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Мустафа Карадайъ, с вх. № 186 от 08.10.2019 г по описа на ОИК- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 85, ал. 4 и чл.87, ал.1, т. 6 във вр. с чл. 96 и чл.66 от ИК ОИК- Сливен,

Р Е Ш И:

            ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК 2020 00 006 на мястото на Соня Тодорова Нонева – председател да бъде назначен Невин Бехчедова Арифова – ЕГН:……………….,
 2. В СИК 2020 00 036 На мястото на Хатче Ахмедова Ахмедова – член да бъде назначена Ферихан Ридванова Кула– ЕГН: ………………,
 3. В СИК 2020 00 059 На мястото на Радост Красимирова Шишкова– член да бъде назначена Валентин Костадинов Костадинов– ЕГН: …………..,
 4. В СИК 2020 00 061 На мястото на Константин Любомиров Шишков – член да бъде назначена Тодор Ганев Стефанов – ЕГН: ……………,
 5. В СИК 2020 00 065 На мястото на Диана Маринова Георгиева – секретар да бъде назначена Радка Тодорова Андонова – ЕГН: ………….,
 6. В СИК 2020 00 077 На мястото на Пенка Николаева Тодорова – член да бъде назначена Мария Димитрова Герасова – ЕГН: ………………,
 7. В СИК 2020 00 137 На мястото на Селвет Ибрямова Сейдосманова – председател да бъде назначен Ашкън Фикретов Юсуфов – ЕГН: ……………,
 8. В СИК 2020 00 169 На мястото на Галя Димитрова Славова – секретар да бъде назначена Станимира Василева Стефанова – ЕГН:…………..,
 9. В СИК 2020 00 180 На мястото на Таня Ганева Петрова– секретар да бъде назначена Севда Садуллова Моллова – ЕГН: …………….

 

            ДА СЕ ИЗДАДАТ  Удостоверения, представляващи Приложение № 20-МИ от изборните книжа със същият номер, а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 09.10.2019 в 12:47 часа

Календар

Решения

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 365-МИ / 06.11.2019

  относно: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

всички решения