Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 216-МИ
Сливен, 09.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП ГЕРБ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление и предложение от Здравко Кирилов Костадинов, преупълномощен от Десислава Жекова Танева, надлежно упълномощена от представляващия ПП ГЕРБ – Бойко Борисов с вх. № 189 от 09.10.2019 г по описа на ОИК- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 85, ал. 4 и чл.87, ал.1, т. 6 във вр. с чл. 96 и чл.66 от ИК ОИК- Сливен,

Р Е Ш И:

            ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК 2020 00 147 на мястото на Невен Енчев Димитров ЕГН….., на длъжност Председател, да бъде назначена Катя Кондева Топалова , ЕГН…..,
 2. В СИК 2020 00 147 на мястото на Катя Кондева Топалова ЕГН…, на длъжност член, да бъде назначен Невен Енчев Димитров, ЕГН………………………..
 3. В СИК 2020 00 116 на мястото на Марийка Михайлова Вичева ЕГН…., на длъжност член, да бъде назначен Йордан Величков Иванов, ЕГН……………………...
 4. В СИК 2020 00 169 на мястото на Цветанка Борисова Георгиева ЕГН……., на длъжност Член, да бъде назначена Даниела Стоянова Йорданова, ЕГН………………………

                       

            ДА СЕ ИЗДАДАТ  Удостоверения, представляващи Приложение № 20-МИ от изборните книжа със същият номер, а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия - Сливен.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 09.10.2019 в 12:51 часа

Календар

Решения

 • № 221-МИ / 12.10.2019

  относно: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 220-МИ / 12.10.2019

  относно: Одобряване на предпечатни образци на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в общината при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 219-МИ / 12.10.2019

  относно: Поправка на техническа грешка

всички решения