Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 272-МИ
Сливен, 24.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление и предложение с вх. № 298 от 24.10.2019 г. по описа на ОИК – Сливен от Георги Златев Георгиев, упълномощен от Волен Сидеров в качеството му на представляващ ПП“ Атака“ като част от КП “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, и предложение с вх. № 303/24.10.2019г. по описа на ОИК- Сливен от Доброслав Иванов, упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ от Валери Симеонов, за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

С оглед така постъпилите заявления ОИК-Сливен направи преглед на наличните в Комисията документи, при което установи следното :

Коалиция от партии „Обединени патриоти“ е съставена от следните политически сили – ПП“НФСБ“, ПП „АТАКА“ и ПП „ВМРО-БНД“. Съгласно представеното коалиционно споразумение Коалицията се представлява заедно и поотделно от председателите на съответните участващи политически сили (арг. т.2 от коалиционното споразумение). Всеки един от председателите на участващите политически сили е преупълномощил свой представител да извършва промени в съставите на СИК на територията на община Сливен.

В така представените две горепосочени заявления е предложена промяна в една и съща СИК, като двамата упълномощени представители предлагат различни лица, които да бъдат назначени.

Съобразно така изяснената фактическа обстановка и след станалите разисквания ОИК – Сливен прие следното принципно становище:

Всяко едно от представените пълномощни е валидно, издадено от лице, което притежава съответните за това правомощия, поради което са допустими и следва да бъдат приети. Тъй като ОИК- Сливен зачита всички представени пълномощни, то следва да се направи разграничение на представителната власт на всяко едно от упълномощените лица.

Съгласно чл.91 и сл. от Изборния кодекс и в законоустановения срок са проведени консултации при Кмета на Община Сливен за определяне съставите на секционните избирателни комисии, в които са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. При определянето на състава на всяка една СИК е запазено съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък, като правото на всяка парламентарно представена партия или коалиция да има не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия е спазен. За  резултатите от проведените консултации е съставен надлежен протокол, който е подписан от участниците в тях. При провеждането на консултациите всяка една от участващите в Коалиция от партии „Обединени патриоти“ е представлявана от свой представител, който е положил подписа си под изготвения протокол. При прегледа на същия прави впечатление, че коалиционните партньори са постигнали съгласие, скрепено с подписа им, за вътрешно разпределение между партиите, участващи в Коалицията, на състава на секционните избирателни комисии, в състава на които е постигнато съгласие да има представител на Коалицията.

При условие, че коалиционните партньори са постигнали съгласие за вътрешно разпределение на членовете на СИК, което е онагледено в приложение към протокола от проведените консултации, то следва и същото да бъде спазвано при подаване на заявления за промяна на състава на съответната СИК.

Във връзка с изложеното и поради обстоятелството, че е налице искане от двама различни представители на КП“ОП“ за промяна в един и същи СИК, ОИК – Сливен извърши справка в информационния масив, неразделна част от протокола от проведените консултации, при която установи, че следва да уважи заявлението, подадено от Георги Златев Георгиев, упълномощен от Волен Сидеров в качеството му на представляващ ПП“ Атака“ като част от КП “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, както относно спорната СИК, така и по отношение на всички останали посочени в предложението секционни избирателни комисии, тъй като за представител в състава на всяка една от посочените СИК е постигнато съгласие да бъде лице от ПП „АТАКА“ като коалиционен партньор в КП “Обединени патриоти“ .

Имайки предвид горепосоченото и на основание чл. 85, ал. 4 и чл.87, ал.1, т. 6 във вр. с чл. 96 и чл.66 от ИК ОИК- Сливен,

 

Р  Е  Ш  И

 

 1. I. ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложение с вх.№ 298 от 24.10.2019 г. по описа на ОИК – Сливен от Георги Златев Георгиев  секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:
 2. В СИК 2020 00 004 на мястото на Мария Иванова Кочева с ЕГН…………..на длъжност председател да бъде назначена Софийка Кръстева Петрова с ЕГН:……………….
 3. В СИК 2020 00 086 на мястото на Дончо Колев Дончев с ЕГН…………..на длъжност зам. председател да бъде назначен Владимир Маринов Влаев с ЕГН:……………….
 4. В СИК 2020 00 034 на мястото на Анчо Колев Минков с ЕГН…………..на длъжност зам. председател да бъде назначен Дончо Колев Дончев с ЕГН:……………….
 5. В СИК 2020 00 101 на мястото на Христо Николаев Ботушев с ЕГН…………..на длъжност член да бъде назначена Галина Здравкова Нотева с ЕГН:……………….
 6. В СИК 2020 00 046 на мястото на Живко Христов Желязков с ЕГН…………..на длъжност член да бъде назначен Христо Николаев Ботушев с ЕГН:……………….
 7. В СИК 2020 00 112 на мястото на Петя Иванова Петрова с ЕГН…………..на длъжност зам. председател да бъде назначена Красимира Иванова Проданова с ЕГН:……………….
 8. В СИК 2020 00 143 на мястото на Янка Георгиева Григорова с ЕГН…………..на длъжност член да бъде назначен Господин Янев Черкезов с ЕГН:……………….
 9. В СИК 2020 00 144 на мястото на Радка Евстатиева Атанасова с ЕГН…………..на длъжност член да бъде назначен Митко Ангелов Атанасов с ЕГН:……………….
 10. В СИК 2020 00 067 на мястото на Александър Иванов Самунков с ЕГН…………..на длъжност секретар да бъде назначена Веселина Колева Стефанова с ЕГН:……………….
 11. В СИК 2020 00 074 на мястото на Теньо Василев Аврамов с ЕГН…………..на длъжност член да бъде назначена Митка Иванова Бинева с ЕГН:……………….
 12. В СИК 2020 00 079 на мястото на Валери Росенов Максимов с ЕГН…………..на длъжност член да бъде назначен Стоян Костов Стоянов с ЕГН:……………….

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ  удостоверения, представляващи Приложение № 20-МИ от изборните книжа със същият номер, а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

 1. II. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление с № 303/24.10.2019г. по описа на ОИК- Сливен от Доброслав Иванов, упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ от Валери Симеонов, за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

 

III. УКАЗВА на участващите в КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ партии при подаване на заявления за промяна на членове от състава на СИК да спазват постигнатото между тях споразумение за вътрешно коалиционно разпределение на членовете от състава на съответната СИК като заявлението за промяна да се депозира от упълномощено от съответния коалиционен партньор лице. 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 26.10.2019 в 07:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 365-МИ / 06.11.2019

  относно: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

всички решения