Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 331-МИ
Сливен, 29.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК – Сливен за получаване на хартиените бюлетини за изборите за провеждането на втори тур за избор на кмет на Община Сливен, с. Бяла, с.Драгоданово, с. Калояново, с. Крушаре, с.Самуилово, с. Сотиря и с.Тополчане на 03 ноември 2019 г.

В изпълнение на т.16 на  Решение на ЦИК № 993-МИ от 07.09.2019 г. и писмо от „Демакс“ АД с вх. № 359/29.10.2019 г., ОИК-Сливен следва да  упълномощи двама свои представители, които да  приемат изготвените хартиени бюлетини и да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център, както и да подпишат приемно-предавателен протокол.

На основание чл. 87, ал.1, т.1  от ИК,  ОИК – Сливен

РЕШИ:

УПЪЛНОМОЩАВА 

НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ САНДЕВ, с ЕГН………………..  и

СТАНИМИР ПЕТРОВ ТУДЖАРОВ, с ЕГН…………….. , членове на ОИК- Сливен:

РУМЕН ДИМИТРОВ КЪРПАЧЕВ, с ЕГН………..  – резервен член

1.Да приемат изготвените от „Демакс“ АД   хартиени бюлетини за изборите за провеждането на втори тур за избор на кмет на Община Сливен, с. Бяла,  с.Драгоданово, с. Калояново, с. Крушаре, с.Самуилово, с. Сотиря и с.Тополчане на 03 ноември 2019 г. и да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до  Община Сливен.
            2.Да подпишат приемно предавателните протоколи.

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез ОИК - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 29.10.2019 в 15:39 часа

Календар

Решения

  • № 368-МИ / 01.09.2020

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 367-МИ / 13.12.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

  • № 366-МИ / 14.11.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения