Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 334-МИ
Сливен, 31.10.2019

ОТНОСНО: Постъпила преписка с вх.№ 343000-9328/ 2019г. по описа на ОД на МВР – Сливен с вх.№ 363/29.10.2019г. по описа на ОИК – Сливен относно агитация в изборния ден през избирателна секция в с. Гавраилово.

В ОИК- Сливен на 27.10.2019г. е постъпила жалба с вх.№ 351 от Даниел Петров Петров, кандидат за общински съветник от МК БАСТА (ПП БАСТА, ПП Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“), в която се посочва, че са получили сигнали от техни симпатизанти, че от сутринта на 27.10.2019г. съпругата и синът на кандидата за кмет  на с. Гавраилово (погрешно посочено в жалбата с. Чинтулово), издигнат от ПП ГЕРБ, били застанали пред избирателните секции, намиращи се в сградата на училището в селото, къде извършвали агитация в полза на своя съпруг и баща и в полза на политическата партия, която го е издигнала за кандидат за кмет на  настоящите избори. Съобразно така постъпилата жалба и в изпълнение на задълженията си ОИК- Сливен изпрати жалбата до ОД на МВР – Сливен за провеждане на разследване в съответствие със законовите й  правомощия.

Въз основа на така изпратената жалба е образувана преписка с вх.№ 343000-9328/27.10.2019г. по описа на ОД на МВР – Сливен, по която е извършена проверка. В хода на проверката са снети сведения от Даниел Петров, подател на жалбата, от Антоний Андонов, информирал Даниел Петров за ситуацията, от Иван Христов – кандидат за кмет на с. Гавраилово от МК БАСТА(ПП БАСТА, ПП Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“) и Валентин Ангелов, наблюдатели на случилото се, от Атанас Делибалтов, председател на ОбС на БСП – Сливен, от Славка Сярова, кандидат за кмет, издигната от КП БСБ за БЪЛГАРИЯ, от Димитър Андреев - кандидата за кмет на с. Гавраилово, издигнат от ПП ГЕРБ, от синът му Стоян Андреев и от съпругата му Пепа Андреева. От снетите сведения се установява, че Иван Христов е съблюдавал протичането на изборния процес, като му направило впечатление, че кандидатът за кмет, издигнат от ПП ГЕРБ, както синът и съпругата му са стоели в двора на училището в с.Гавраилово

и разговаряли с хората, но не е чул лично разговорите помежду им, като е изложил предположение, че Андреев е агитирал в негова полза, след което подал сигнала до ръководството на МК БАСТА. Димитър Андонов Андреев в писмен вид пред органите на реда категорично отрича да е извършвал агитация. Такива писмени изявления са направили и съпругата и синът му.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Сигналът е подаден от лице, което има правен интерес и притежава съответните правомощия, което го прави допустим, но по същество се явява неоснователен поради следните съображения:

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.183, ал.4 недопускането на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден, както и в изборния ден, като е предвидена и административно-наказателна отговорност за виновните лица. От събраните доказателства обаче не се установява по категоричен и безусловен начин извършването на нарушение на законовата забрана от страна на Димо Станков, настоящ кмет на с. Крушаре и кандидат за кмет, издигнат от ПП ГЕРБ, поради което и не може да бъде ангажирана административно-наказателната му отговорност.

Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал.4 във вр. с чл.87,ал.1 т. 22 и чл.183, ал.4 от ИК ОИК -Сливен

 

РЕШИ :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.№ 351/27.10.2019г., подадена от Даниел Петров Петров- кандидат за общински съветник от МК БАСТА (ПП БАСТА, ПП Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 31.10.2019 в 13:32 часа

Календар

Решения

  • № 368-МИ / 01.09.2020

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 367-МИ / 13.12.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

  • № 366-МИ / 14.11.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения