Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 373-МИ
Сливен, 12.08.2022

ОТНОСНО: Вземане на отношение по Постановление за прекратяване от Районна прокуратура -Сливен с вх.№ 474 от 09.08.2022г. по описа на ОИК-Сливен

           Постъпило е Постановление от Районна прокуратура -Сливен с вх. № 474/09.08.2022 г., по описа на ОИК- Сливен за извършване на преценка от Комисията дали е налице административно нарушение.

           Така постъпилото постановление е разгледано от ОИК- Сливен, при което се установява, че с акта на РП- Сливен се прекратява поради липса на престъпление от общ характер досъдебно производство с вх.№ 4993/2021г. по описа на РП-Сливен, водено срещу Е. Х. М., за престъпление по чл.168, ал.2 от НК – упражняване на избирателното право два или повече пъти при един избор, или гласуване два или повече пъти при един референдум. Досъдебното производство е образувано за това, че били налице данни за упражнено избирателно право два или повече пъти при един избор при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове в Община Сливен на 27.10.2019г. Посочено е, че са извърши необходимите процесуално-следствени действия, в резултат на което е установено, че въпреки, че по категоричен начин е установено, че е извършено гласуване два пъти – в различни секции, то всъщност лицето, което е привлечено като обвиняем, е гласувало за различни видове избор- веднъж за кмет на община и общински съветници, и втори път – за кмет на кметство.  Това не съставлявало „един избор“, каквото е изискването на закона, а касае различни позиции и различни кандидати, поради което не осъществява състава на чл.168, ал.2 от НК.

           С оглед така събраните доказателства и изложените мотиви и в съответствие с вменените от Изборния кодекс задължения ОИК - Сливен направи следните изводи:

           Със свое решение № 369-МИ от 24.03.2022г. ОИК - Сливен е взела решение, че е недопустимо служебно заето в изборния процес лице, каквото е Е. Х. М., което след като е упражнило правото си на глас при условията на чл.233 от ИК за един вид избор, отново да упражни правото си на глас, макар и за друг вид избор. Въпреки че в случая формално да е допуснато нарушение на административните правила, въведени от Изборния кодекс, то цялостната фактическа обстановка ценена в съвкупност със събраните в досъдебното производство доказателства водят до извода, че деянието  разкрива  незначителна степен на обществена опасност и няма настъпили вредни последици. Не са настъпили вредни последици, тъй като независимо дали е упражнено или не правото на глас за различните вид избор, крайните изборни резултати не биха се променили. Съвкупната преценка на фактите и обстоятелствата по конкретния казус водят до извода, че в случая е налице „маловажен случай“ по смисъла на ЗАНН.

          Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 във вр. с чл.495, ал.1, чл. 496, ал.1 и ал.3 и чл. 498 от ИК във вр. с чл.28 от ЗАНН и след станалите разисквания Общинска избирателна комисия – град Сливен   

 

РЕШИ:

 

            ПРЕДЛАГА на Областния управител на област Сливен при условията на чл. 28 от ЗАНН да освободи от административно-наказателна отговорност лицето Е. Х. М. като я предупреди писмено, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще й бъде наложено административно наказание.

          Решението може да бъде оспорено в тридневен срок от обявяването му пред Административен съд – Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 15.08.2022 в 09:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 376-МИ / 03.05.2023

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Наташа Петкова Пощова, обявена за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

 • № 375-МИ / 14.10.2022

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Деян Цанков Дечев, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България.

 • № 374-МИ / 25.08.2022

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Васил Добрев Петров, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

всички решения