Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 5-МИ
Сливен, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на работна група за жалби и сигнали.

На основание чл.87 ал.1 т.22 от Изборния кодекс, ОИК-Сливен

 

РЕШИ:

 

Определя работна група за разглеждане на жалби и сигнали в следния състав:

 

 

Председател:

РОСИЦА КОЛЕВА КОЛЕВА

и членове:

АНИ НИКОЛОВА ПАНДЕЛИЕВА

ПЕПА МИТКОВА МИТЕВА

СЕВДА ХЮСЕИНОВА ОСМАНОВА

СТАНИМИР ПЕТРОВ ТУДЖАРОВ

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

 

            Решението  подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 04.09.2019 в 10:38 часа

Календар

Решения

  • № 366-МИ / 14.11.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 365-МИ / 06.11.2019

    относно: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

  • № 364-МИ / 05.11.2019

    относно: Заявление от Стефан Николов Радев с вх.419 /04.11.2019 г. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения