Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 92-МИ
Сливен, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за избиране на общински съветници в община Сливен от партия “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 62-МИ от “ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“   с вх. № 101 /21.09.2019 г. в 14,00 ч.. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Димитър Юриев Петров, надлежно упълномощен от представляващия  партия “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ – Георги Венелинов Георгиев, заведено под № 05/21.09.2019 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливен на ОИК – Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номерa и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го политическа сила и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 65-МИ от изборните книжа- 10 бр.

 1. 2. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 2. 3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК - 1..бр.

 

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи ОИК- Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 397 от ИК и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 14 от ИК и решение № 943 – МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и решение 47–МИ /16.09.2019 на ОИК, ОИК – Сливен

РЕШИ :

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на  партия “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за избиране на общински съветници в община Сливен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за общински съветници в община Сливен, както следва:

 

1.

Димитър Юриев Петров

ЕГН

2.

Юри Симеонов Георгиев

ЕГН

3.

Стефан Панайотов Панайотов

ЕГН

4.

Николай Пенев Хубенов

ЕГН

5.

Янко Христов Янков

ЕГН

6.

Мирослав Симеонов Стоянов

ЕГН

7.

Илия Асенов Илиев

ЕГН

8.

Йонко Василев Танев

ЕГН

9.

Божидар Кръстев Минков

ЕГН

10.

Божидар Йорданов Илиев

ЕГН

 

 

Да се издаде удостоверение Приложение 68-МИ от изборни книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.09.2019 в 12:51 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 01.09.2020

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения