Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 93-МИ
Сливен, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство с.Тополчане в община Сливен от партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 63-МИ/ с вх.№ 102/ 21.09.2019 г. в 14,25 ч. по описа на ОИК Сливен за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с.Тополчане в община Сливен от партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”, подписано от Димитър Юриев Петров, надлежно упълномощен от представляващия  партия “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ – Георги Венелинов Георгиев, заведено под № 05 на 21 септември 2019 г. в регистъра на кандидатите за кмет на кметство в община Сливен на ОИК – Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. 1. Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 65-МИ от изборните книжа-1 бр.
 2. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 3. 3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК.

 

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи ОИК- Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 397 от ИК и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 14 от ИК и решение № 48 – МИ от 16.09.2019 г. на ОИК – Сливен

 

РЕШИ :

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” за избиране на кмет на кметство с.Тополчане в община Сливен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”на кмет на кметство с.Тополчане в община Сливен, както следва:

 

БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ, ЕГН ……………………..

 

Да се издаде удостоверение Приложение 68-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.09.2019 в 12:52 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 01.09.2020

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения