Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 94-МИ
Сливен, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за избиране на общински съветници в община Сливен от ПП “Национално движение за стабилност и възход (НДСВ)“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 62-МИ от ПП “Национално движение за стабилност и възход (НДСВ)“ с вх. № 103 /22.09.2019 г. в 11,00 ч.. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Иван Благоев Благоев, надлежно упълномощен от представляващия ПП “ Национално движение за стабилност и възход (НДСВ)“ – Съби Давидов Събев, заведено под № 06/22.09.2019 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливен на ОИК – Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номерa и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го политическа сила и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 65-МИ от изборните книжа- 5 бр.

 1. 2. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 2. 3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК – 1 бр.

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи ОИК- Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 397 от ИК и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 14 от ИК и решение № 943 – МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и решение 69–МИ /16.09.2019 на ОИК, ОИК – Сливен

 

РЕШИ :

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП “Национално движение за стабилност и възход (НДСВ)“ за избиране на общински съветници в община Сливен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП “Национално движение за стабилност и възход (НДСВ)“ за общински съветници в община Сливен, както следва:

 

1.

МИРОСЛАВА ПЕТКОВА МИТЕВА-ТЕНЕВА

ЕГН……………………

2.

СТЕФКО НИКОЛОВ ШЕВКЕНОВ

ЕГН……………………

3.

ЦЕНКА ИЛИЕВА КОДЖАБАШЕВА

ЕГН……………………

4.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ

ЕГН……………………

5.

ИВАН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ

ЕГН……………………

Да се издаде удостоверение Приложение 68-МИ от изборни книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.09.2019 в 12:53 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 01.09.2020

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения