Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 96-МИ
Сливен, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за избиране на общински съветници в община Сливен от ПП “ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 62-МИ от ПП “ГЕРБ“   с вх. № 105/ 23.09.2019 г. в 10,05 ч. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Десислава Жекова Танева, надлежно упълномощена от представляващия ПП “ГЕРБ“ – Бойко Борисов, заведено под № 07/ 23.09.2019 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливен на ОИК – Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номерa и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата ги политическа сила и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 65-МИ от изборните книжа- 41 бр.

 1. 2. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 2. 3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК – 3 бр.

 

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи ОИК- Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 397 от ИК и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 14 от ИК и решение № 943 – МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и решение 14–МИ /13.09.2019 на ОИК, ОИК – Сливен

РЕШИ :

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП “ГЕРБ за избиране на общински съветници в община Сливен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП “ГЕРБ“ за общински съветници в община Сливен, както следва:

 

1.

Стефан Николов Радев 

ЕГН……………………

2.

Здравко Кирилов Костадинов 

ЕГН……………………

3.

Димитър Ганев Митев

ЕГН……………………

4.

Димитър Колев Павлов

ЕГН……………………

5.

Христо Георгиев Котов

ЕГН……………………

6.

Тодор Донев Братанов

ЕГН……………………

7.

Лидия Начева Димитрова

ЕГН……………………

8.

Милен Стоянов Петков

ЕГН……………………

9.

Любомир Асенов Захариев

ЕГН……………………

10.

Дора Димитрова Ескидарова

ЕГН……………………

11.

Керанка Иванова Стамова

ЕГН……………………

12.

Станимир Русев Комбалов 

ЕГН……………………

13.

Юлия Димитрова Пелишева – Гавазова

ЕГН……………………

14.

Георги Стоянов Стоянов

ЕГН……………………

15.

Йордан Петров Стефанов

ЕГН……………………

16.

Радост Любомирова Костова 

ЕГН……………………

17.

Славена Георгиева Шейтанова

ЕГН……………………

18.

Христо Николов Христов

ЕГН……………………

19.

Веселина Георгиева Тонева

ЕГН……………………

20.

Денко Кирилов Делчев

ЕГН……………………

21.

Тодор Йорданов Начев

ЕГН……………………

22.

Живко Александров Минчев

ЕГН……………………

23.

Даниела Николаева Павлова

ЕГН……………………

24.

Галя Агоп Хачадурян

ЕГН……………………

25.

Вероника Тошкова Тодорова

ЕГН……………………

26.

Атанас Янков Къчев

ЕГН……………………

27.

Таня Тодорова Дякова

ЕГН……………………

28.

Тодор Георгиев Георгиев

ЕГН……………………

29.

Веселина Куртева Куртева 

ЕГН……………………

30.

Петър Недков Костадинов

ЕГН……………………

31.

Милена Петкова Гочева

ЕГН……………………

32.

Щилиян Светлозаров Тенчев 

ЕГН……………………

33.

Господинка Павлова Ангелова

ЕГН……………………

34.

Боряна Стоянова Стоянова

ЕГН……………………

35.

Диана Василева Пеева

ЕГН……………………

36.

Силвия Атанасова Никова

ЕГН……………………

37.

Силвия Господинова Маринова 

ЕГН……………………

38.

Венцислав Стоянов Михнев

ЕГН……………………

39.

Андрей Михайлов Андреев

ЕГН……………………

40.

Красимир Балев Балевски

ЕГН……………………

41.

Николай Иванов Колев

ЕГН……………………

 

 

Да се издаде удостоверение Приложение 68-МИ от изборни книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.09.2019 в 12:54 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 01.09.2020

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения