Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 98-МИ
Сливен, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство с. Блатец в община Сливен от ПП “ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 63-МИ от ПП “ГЕРБ“   с вх. № 106/ 23.09.2019 г. в 10,10 ч.. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Десислава Жекова Танева, надлежно упълномощена от представляващия ПП “ ГЕРБ“ – Бойко Борисов, заведено под № 06/ 23.09.2019 г. в регистъра на кандидатите за кметове на кметства на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го политическа сила и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 65-МИ от изборните книжа- 1 бр.

 1. 2. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 2. 3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК- 3 бр.

 

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи ОИК- Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 397 от ИК и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 14 от ИК и решение № 943 – МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и решение 15 –МИ /13.09.2019, допълнено с решение № 65-МИ / 16.09.2019г. на ОИК, ОИК – Сливен

 

РЕШИ :

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП “ГЕРБ“ за избиране на кмет на кметство с. Блатец в община Сливен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП “ГЕРБ“ за кмет на кметство с. Блатец, както следва:

 

КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ ДИНЕВ с ЕГН...........................................

 

Да се издаде удостоверение Приложение 68-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.09.2019 в 13:12 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 01.09.2020

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения