Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ
Сливен, 04.09.2019

ОТНОСНО: Привличане на технически сътрудници и експерт на граждански договор през целия период на работа на ОИК – Сливен при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

За подпомагане изпълнението на правомощията на общинска избирателна комисия при осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове, основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 78 от Изборния кодекс и т.5.1, т. 5.2. и т. 6 от Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК , Общинска избирателна комисия - Сливен,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Да се привлекат на граждански договор за периода от встъпването на ОИК - Сливен до 7 дни от обявяване на изборния резултат както следва:

            1.1. специалист - експерт към ОИК, като определя месечно възнаграждение в размер на 780 лв.

            1.2. специалист - технически сътрудник към ОИК, като определя месечно възнаграждение в размер на 560 лв.

            1.3. специалист за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на ЦИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, като определя еднократно възнаграждение в размер на 100 лева.

 1. Назначава следните лица за подпомагане работата на ОИК-Сливен:

            2.1.ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИЛКОВ – експерт;

            2.2ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕРЕНОВА – СТЕФАНОВА – технически сътрудник;

            2.3.ДОБРОМИР ЧАКЪРОВ– технически сътрудник;

            2.4. РОСЕН ГИНЧЕВ СТЕФАНОВ – специалист.

 1. Председателят на ОИК - Сливен да направи предложение до кмета на Община – Сливен за сключване на граждански договори с определените с настоящото решение лица.

 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община - Сливен, с копие до ЦИК.   

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 04.09.2019 в 10:37 часа

Свързани решения:

6-МИ/07.09.2019

Календар

Решения

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 365-МИ / 06.11.2019

  относно: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

 • № 364-МИ / 05.11.2019

  относно: Заявление от Стефан Николов Радев с вх.419 /04.11.2019 г. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения