Заседания

Заседание от дата 21.09.2015 от 18:00 часа.

Заседание от дата 21.09.2015 от 13:30 часа.

Решения

№ 242-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на община Сливен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 241-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Чокоба, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 240-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Чинтулово, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 239-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Трапоклово, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 238-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Тополчане, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 237-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Струпец, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 236-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Старо село, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 235-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Стара река, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 234-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Сотиря, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 233-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Скобелево, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 232-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Самуилово, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 231-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Николаево, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 230-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Крушаре, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 229-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Ковачите, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 228-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Калояново, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 227-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Желю войвода, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 226-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Драгоданово, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 225-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Гавраилово, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 224-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Бяла, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 223-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Блатец, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 222-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Биково, община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 221-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 220-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Сливен от ПП “ДВИЖЕНИЕ 21”” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 219-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Заличаване на регистрация на инициативен комитет „Неждет Хюсеин Осман” за участие в изборите за общински съветници в Oбщина Сливен на 25 октомври 2015 г.

№ 218-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Селиминово, община Сливен от ПП ДВИЖЕНИЕ „Напред България” в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 217-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Самуилово, община Сливен от ПП ДВИЖЕНИЕ „Напред България” в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 216-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Горно Александрово, община Сливен от ПП ДВИЖЕНИЕ „Напред България” в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 215-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Глуфишево, община Сливен от ПП ДВИЖЕНИЕ „Напред България” в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 214-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на община Сливен от ПП ДВИЖЕНИЕ „Напред България”за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 213-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Сливен от ПП ДВИЖЕНИЕ „Напред България” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 212-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo гр. Кермен, община Сливен от коалиция “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 211-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Крушаре, община Сливен от коалиция “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г

№ 210-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Камен, община Сливен от коалиция “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 209-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Драгоданово, община Сливен от коалиция “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 208-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Жельо войвода, община Сливен от КОАЛИЦИЯ „РЕФОМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 207-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Жельо войвода, община Сливен от КОАЛИЦИЯ „РЕФОМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 206-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Жельо войвода, община Сливен от КОАЛИЦИЯ „РЕФОМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 205-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Самуилово, община Сливен от КОАЛИЦИЯ „РЕФОМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 204-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Блатец, община Сливен от КОАЛИЦИЯ „РЕФОМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г

№ 203-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Самуилово, община Сливен от КОАЛИЦИЯ „РЕФОМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 202-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Малко Чочовени, община Сливен от коалициа „РЕФОМАТОРСКИ БЛОК”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 201-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на община Сливен от КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 200-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Заличаване на регистрация на инициативен комитет „ЗА ЙОРДАН ЙОРДАНОВ” за участие в изборите за общински съветници в Oбщина Сливен на 25 октомври 2015 г.

№ 199-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Чокоба, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 198-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Чинтулово, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 197-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Трапоклово, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 196-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Тополчане, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 195-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Струпец, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 194-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Старо село, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 193-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Стара река, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 192-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Средорек, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 191-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Сотиря, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 190-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Скобелево, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 189-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Селиминово, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 188-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с. Самуилово, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 187-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Панаретовци, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 186-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Новачево, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 185-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Николаево, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 184-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Младово, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 183-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Мечкарево, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 182-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Малко Чочовени, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 181-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Крушаре, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 180-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Ковачите, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 179-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Камен, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 178-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Калояново, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 177-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Изгрев, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 176-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Ичера, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 175-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Злати войвода, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 174-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Желю войвода, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 173-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Драгоданово, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 172-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Градско, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 171-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Горно Александрово, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 170-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Голямо Чочовени, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 169-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Глушник, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 168-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Глуфишево, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 167-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Гергевец, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 166-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Гавраилово, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 165-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Въглен, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 164-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Бяла, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 163-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Божевци, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 162-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство с.Блатец, община Сливен от политическа партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 161-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Бинкос, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 160-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Биково, община Сливен от партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 159-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство гр. Кермен, община Сливен от политическа партия „ГЕРБ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 158-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Сливен от партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 157-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Сливен от партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 156-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство с. Божевци, община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 155-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Сотиря, община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 154-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство с. Чинтулово, община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 153-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Тополчане, община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 152-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство с.Горно Александрово, община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 151-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство с. Средорек, община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 150-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Въглен, община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 149-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство с. Изгрев, община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 148-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметство с. Новачево, община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 147-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за избиране на кмет на кметствo с.Градско, община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 146-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на община Сливен от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 145-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за кмет на Община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г

№ 144-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на община Сливен от партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ- ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 143-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на община Сливен от партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 142-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Сливен от партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” (НДСВ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения