Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 461-МИ/НР
Сливен, 03.10.2015

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

Постъпило е заявление и предложение Мустафа Мустафов Председател на ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА ДПС, с вх. № 230/02.10.2015 г. и вх.№ 235/ 03.10.2015 г. на ОИК Сливен, за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, т. 6 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 1984 – МИ/НР от 08.09.2015 на ОИК - Сливен,

Р Е Ш И:

            ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК № 202000053, ОСВОБОЖДАВА Надежда Илиева Караманова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Яница Михайлова Стоянова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 2. В СИК № 202000033, ОСВОБОЖДАВА Юсеин Хасанов Мехмедов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Красимир Панайотов Митев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 3. В СИК № 202000156, ОСВОБОЖДАВА Илия Стоянов Радев,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Таня Минчева Димитрова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 4. В СИК № 202000156, ОСВОБОЖДАВА Стоян Атанасов Маринов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Илия Стоянов Радев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 5. В СИК № 202000148 ОСВОБОЖДАВА Методи Александров Попов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Иванка Иванова Желева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 6. В СИК № 202000133, ОСВОБОЖДАВА Анелия Христова Тодорова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Иван Илиев Иванов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 7. В СИК № 202000095, ОСВОБОЖДАВА Станимир Красимиров Кирчев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Антон Николов Джибров, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 8. В СИК № 202000123, ОСВОБОЖДАВА Мюжгян Муидинова Ибрямова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Асен Мишев Александров, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 9. В СИК № 202000124, ОСВОБОЖДАВА Бахар Халитова Ахмедова,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Мишо Асенов Мишев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 10. В СИК № 202000121, ОСВОБОЖДАВА Сали Дормуш Ахмед,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Галя Георгиева Александрова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 11. В СИК № 202000121, ОСВОБОЖДАВА Стефка Динкова Павлова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Магдалена Тодорова Велкова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 12. В СИК № 202000122, ОСВОБОЖДАВА Зюмбюл Мюмюнова Алиева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Николай Мишев Димитров, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 13. В СИК № 202000124, ОСВОБОЖДАВА Ангел Насков Джураков,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Александър Ненков Христов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 14. В СИК № 202000125, ОСВОБОЖДАВА Янко Насков Джураков,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Магдалена Ангелова Ангелова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 15. В СИК № 202000090, ОСВОБОЖДАВА Юнзиле Хамза Чолак,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Хашим Недимов Хашимов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 16. В СИК № 202000072, ОСВОБОЖДАВА Гюлсюм Мустафова Чолакова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Станка Желешчева Йорданова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 17. В СИК № 202000060, ОСВОБОЖДАВА Мелиха Ибрямова Юсменова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Величка Димитрова Кучмова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 18. В СИК № 202000013, ОСВОБОЖДАВА Тинна Димитрова Димитрова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Стоян Цонков Стоянов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 19. В СИК № 202000128, ОСВОБОЖДАВА Парушка Стефанова Кьосова,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Стоянка Иванчева Георгиева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 20. В СИК № 202000014, ОСВОБОЖДАВА Станка Василева Гачева,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Димитър Дечев Георгиев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 21. В СИК № 202000019, ОСВОБОЖДАВА Веселин Костов Василева,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Янко Неделчев Янков, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 22. В СИК № 202000020, ОСВОБОЖДАВА Веска Стефкова Динева,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Донка Минчева Георгиева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 23. В СИК № 202000021, ОСВОБОЖДАВА Димитрина Кръстева Будакова,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Пенка Константинова Илиева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 24. В СИК № 202000022, ОСВОБОЖДАВА Кети Николова Господинова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Пенка Константинова Илиева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 25. В СИК № 202000023, ОСВОБОЖДАВА Краса Николова Василева,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Жана Куцарова Стефанова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 26. В СИК № 202000025, ОСВОБОЖДАВА Донка Минчева Георгиева - Зафирова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Найден Панайотов Арманзов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 27. В СИК № 202000036, ОСВОБОЖДАВА Александър Иванов Самунков,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Петър Василев Дондуков, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 28. В СИК № 202000042, ОСВОБОЖДАВА Хатче Ахмедова Ахмедова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Панайот Димитров Панайотов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 29. В СИК № 202000045, ОСВОБОЖДАВА Парашкева Димитрова Костова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Николета Златкова Димитрова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 30. В СИК № 202000043, ОСВОБОЖДАВА Дияна Йорданова Петрова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Есер Хаккъ Веиз, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 31. В СИК № 202000127, ОСВОБОЖДАВА Иван Иванов Павлов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Емилия Юлянова Огнянова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 32. В СИК № 202000128, ОСВОБОЖДАВА Емилия Юлянова Огнянова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Иван Иванов Павлов ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 33. В СИК № 202000141, ОСВОБОЖДАВА Ангелина Димитрова Колева,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Валентин Димитров Андонов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 34. В СИК № 202000141, ОСВОБОЖДАВА Радка Иванова Кънева,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ганчо Ангелов Колев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 35. В СИК № 202000091, ОСВОБОЖДАВА Хулия Хаккъева Веизова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Йордан Иванов Събев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 36. В СИК № 202000039, ОСВОБОЖДАВА Шерифе Изетова Мехмедова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Драгомир Стефанов Драганов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 37. В СИК № 202000041, ОСВОБОЖДАВА Селма Халитова Кязимова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Таня Куртева Драганова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 38. В СИК № 202000108, ОСВОБОЖДАВА Орхан Ахмедов Османов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Белма Айнурова Юмерова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 39. В СИК № 202000110, ОСВОБОЖДАВА Айтен Юсеинова Юмерова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Нуртен Ибрямова Шюкриева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 40. В СИК № 202000032, ОСВОБОЖДАВА Мийрем Акифова Азисова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Веселин Марков Велинов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 41. В СИК № 202000040, ОСВОБОЖДАВА Ашкин Сунаев Шабанов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Донка Христова Келешева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 42. В СИК № 202000034, ОСВОБОЖДАВА Хулия Мустафова Османова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Милка Радева Трифонова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 43. В СИК № 202000037, ОСВОБОЖДАВА Петя Богомилова Василева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Куна Георгиева Колева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 44. В СИК № 202000076, ОСВОБОЖДАВА Пламен Ангелов Герасов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Донка Владимирова Дамянова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 45. В СИК № 202000064, ОСВОБОЖДАВА Станка Димитрова Караова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Диана Маринова Георгиева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 46. В СИК № 202000102, ОСВОБОЖДАВА Светлана Илиева Велева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Веска Борисова Баевска, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 47. В СИК № 202000038, ОСВОБОЖДАВА Гюлтен Фикриева Исмаилова,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ивайло Радостинов Василев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 48. В СИК № 202000042, ОСВОБОЖДАВА Гюлтен Фикриева Исмаилова,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Любомир Стоянов Георгиев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;

Да се издаде Удостоверение (Приложение № 19 - МИ към Решение № 1512 – МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

     Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 03.10.2015 в 17:16 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения