Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 464-МИ
Сливен, 06.10.2015

ОТНОСНО: Одобряване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони и утвърждаване образци на бюлетини за кмет на кметство на с. Чинтулово, както и начина на изписване на имената и партиите, и кандидатите в бюлетините за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Централна избирателна комисия с Решение №2430-МИ от 01.10.2015 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Доброслав Иванов Иванов – представляващ партия „Национален фронт за спасение на България“, срещу решения № 444-МИ и № 445-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен, като неоснователна /Публикувано на 01.10.2015 в 20:55 часа.

След направена справка в ЦИК се установи, че в тридневен срок от обявяването им, същите не са обжалвани пред ВАС.

Предвид влизането в сила на решения на ОИК-Сливен №444-МИ/29.09.2015 г. относно заличаване на кандидат за кмет на кметство в с.Чинтулово, следва одобряване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони и утвърждаване образци на бюлетини за кметове на кметства в горепосоченото населено място.

ОИК принтира образците на бюлетините и извърши проверка на същите и установи, че съдържанието им отговаря на изискванията на чл.421 и чл.422 от ИК, а също така на Приложение № 94 от изборните книжа за провеждане на местни избори 2015г., с оглед на което на основание чл. 87, ал.1, т.9  от ИК, решение № 2260-МИ от 18.09.2015г., изменено с Решение № 2363-МИ от 26.09.2015г., Общинската избирателна комисия - Сливен

Р  Е  Ш  И

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Чинтулово, Община Сливен/Приложение № 43, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Приложения № 43 представляват неразделна част от протокола и не се обявяват.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 06.10.2015 в 13:53 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения