Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 615-МИ/НР
Сливен, 25.10.2015

ОТНОСНО: Постъпилa жалбa с вх.№ 439/ 25.10.2015 г. от ПП”АБВ”, с която ОИК- Сливен се сигнализира, че е налице нарушение на изборния процес, изразяващо се в това, че оборудвано МПС, собственост на канидат за общински съветник, се движел в близост до изборните секции в с.Желю войвода.

С оглед на така постъпилата жалба представители на работната група по сигнали и жалби, назначена с решение № 5-МИ/НР от 07.09.2015г. на ОИК- Сливен, сигнализираха органите на реда. В резултат на тяхна проверка на място е депозирана докладна записка с описание на конкретната ситуация. Съгласно така депозираната докладна записка се установя, че товарен автомобил  марка „Нисан Капстар” е облепен с рекламни материали на партия „Реформаторски блок” и е паркиран в центъра на с.Желю войвода. Автомобилът е собственост на Минко Иванов Минев от същото село. От 23.10.2015г. автомобилът му е паркиран пред дома му и не се е движил от тогава. Взето е писмено сведение от собственика.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес, а по същество се явява неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение, тъй като не може да се установи, че по категоричен начин, че е налице предизборна агитация в изборния ден пред избирателните секции в с.Желю войвода.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Сливен

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 439/ 25.10.2015г. от ПП”АБВ”.

           

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 27.10.2015 в 17:07 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения