Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 632-МИ
Сливен, 28.10.2015

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен, по предложение на МК „ДВИЖЕНИЕ ОБЕДИИНЕНИ РЕГИОНИ” - ДОР.

Постъпило е предложение с вх.№ 396/ 28.10.2015г. от Йордан Лечков Янков - представляващ МК „ДВИЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ” - ДОР за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, т. 6 и чл. 96 от ИК във връзка с Решение № 1984 – МИ/НР от 08.09.2015 на ЦИК, ОИК-Сливен

Р Е Ш И:

            ДОПУСКА ЗАМЯНА на член от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК № 202000047, ОСВОБОЖДАВА Павлина Лъчезарова Дойчева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Надежда Иванова Иванова, ЕГН ........................., с  тел. ........................;.
 2. В СИК   № 202000063, ОСВОБОЖДАВА Милен Стоянов Стоянов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Кера Николова Стоянова, ЕГН ........................., с  тел. ........................;.
 3. В СИК   № 202000104, ОСВОБОЖДАВА Татяна Костадинова Башева-Кънева,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Радослав Петров Буюклиев, ЕГН ........................., с  тел. ........................;.

Да се издаде Удостоверение (Приложение № 19 - МИ към Решение № 1512 – МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК ) .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 28.10.2015 в 15:11 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения