Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 658-МИ
Сливен, 31.10.2015

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен, по предложение на ПП АТАКА.

Постъпило е предложение с вх.№ 503/31.10.2015г., 14.00 ч. от ПП АТАКА за промяна в състава на СИК в Община Сливен, по ел. поща и на хартиен носител, подписано от Димитър Димчев Димов – областен координатор за Югоизточна България

На основание чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, т. 6 и чл. 96 от ИК във връзка с Решение № 1984 – МИ/НР от 08.09.2015 на ЦИК, ОИК-Сливен

Р Е Ш И:

     1.В СИК № 202000002, ОСВОБОЖДАВА Григор Христов Балтов ,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Стоянка Генова СъбеваЕГН ........................., с  тел. ........................;

2.В СИК № 202000005, ОСВОБОЖДАВА Янкя Кирилова Димова ,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Георги Иванов Фарашев ЕГН ........................., с  тел. ........................;

3.В СИК № 202000008, ОСВОБОЖДАВА Десислава Василева Кънева ,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Мирослава Миткова Тодорова ЕГН ........................., с  тел. ........................

4.В СИК № 202000011, ОСВОБОЖДАВА Таня Димитрова Минкова ,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Мария Христова Иванова, , ЕГН ........................., с  тел. ........................

5.В СИК № 202000012, ОСВОБОЖДАВА Добрин Иванов Добрев ,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Недялко Петров Петров, , ЕГН ........................., с  тел. ........................

6.В СИК № 202000014, ОСВОБОЖДАВА Живко Христов Желязков,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Димитър Петров Пашов ЕГН ........................., с  тел. ........................

7.В СИК № 202000021, ОСВОБОЖДАВА Тодор Стефанов Тодоров,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Михаил Тодоров Михайлов ЕГН ........................., с  тел. ........................

8.В СИК № 202000023, ОСВОБОЖДАВА Христо Стефанов Бъчваров,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Петър Андонов ИвановЕГН ........................., с  тел. ........................

9.В СИК № 202000024, ОСВОБОЖДАВА Стоянка Иванова Колева,  с ЕГН .........................., заместник-председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Борислава Николаева ЧакаловаЕГН ........................., с  тел. ........................

10.В СИК № 202000025, ОСВОБОЖДАВА Георги Вълчев Канев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Веса Иванова Станева ЕГН ........................., с  тел. ........................

11.В СИК № 202000027, ОСВОБОЖДАВА Йорданка Марева Касърова и Искра Донева Андонова,  с ЕГН .........................., членове на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Мариян Костов Костов ЕГН ........................., с  тел. ........................

12.В СИК № 202000030, ОСВОБОЖДАВА Ема Сашева Александрова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Юрка Иванова Дочева ЕГН ........................., с  тел. ........................

13.В СИК № 202000033, ОСВОБОЖДАВА Мария Тодорова Касабова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Маринка Йорданова Костова ЕГН ........................., с  тел. ........................

14.В СИК № 202000035, ОСВОБОЖДАВА Борислава Петева Камова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Мирослава Сергеева БекяроваЕГН ........................., с  тел. ........................

15.В СИК № 202000037, ОСВОБОЖДАВА Калинка Димитрова Ангелова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Евгений Балев Герганов ЕГН ........................., с  тел. ........................

16.В СИК № 202000040, ОСВОБОЖДАВА Иван Неделчев Добрев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Мария Кондева Желева ЕГН ........................., с  тел. ........................

17.В СИК № 202000044, ОСВОБОЖДАВА Христо Димов Кадиев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Славка Димитрова Стайкова ЕГН ........................., с  тел. ........................

18.В СИК № 202000045, ОСВОБОЖДАВА Люба Антонова Семерджиева ,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Пламена Станимирова Стайкова ЕГН ........................., с  тел. ........................

19.В СИК № 202000048, ОСВОБОЖДАВА Пламена Станимирова Стайкова и Михаил Димитров Ангелов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Ваня Благоева Димитрова ЕГН ........................., с  тел. ........................

20.В СИК № 202000050, ОСВОБОЖДАВА Данаилка Димитрова Каменова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Събина Благоева Маркова ЕГН ........................., с  тел. ........................

21.В СИК № 202000055, ОСВОБОЖДАВА Димитринка Величкова Каменова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Тодор Иванов Тодоров ЕГН ........................., с  тел. ........................

22.В СИК № 202000056, ОСВОБОЖДАВА Невена Димова Кондева,  с ЕГН .........................., зам.-председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Мария Ганева ДрагановаЕГН ........................., с  тел. ........................

23.В СИК № 202000059, ОСВОБОЖДАВА Димитър Василев Аврамов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Агора Атанасова Балездрова ЕГН ........................., с  тел. ........................

24.В СИК № 202000063, ОСВОБОЖДАВА Антоанета Колева Христова и с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Живка Чанева Въчева,........................., с  тел. ........................

25.В СИК № 202000066, ОСВОБОЖДАВА Иванка Илиева Бугова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Кирил Жоров Димитров ЕГН ........................., с  тел. ........................

26.В СИК № 202000068, ОСВОБОЖДАВА Маргарита Кръстева Димитрова ,  с ЕГН .........................., зам.-председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Йордан Събев Събев ЕГН ........................., с  тел. ........................

27.В СИК № 202000074, ОСВОБОЖДАВА Марияна Димитрова Калудова и Иван Вълчев Ковачев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Таня Михайлова Джикова ЕГН ........................., с  тел. ........................

28.В СИК № 202000077, ОСВОБОЖДАВА Стефка Стоянова Маринова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Радиана Димитрова Калчева ЕГН ........................., с  тел. ........................

29.В СИК № 202000080, ОСВОБОЖДАВА Красимир Петков Кънев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Веселин Минев Колев ЕГН ........................., с  тел. ........................

30.В СИК № 202000083, ОСВОБОЖДАВА Валентина Дамянова Димитрова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Елена Стефанова Иванова ЕГН ........................., с  тел. ........................

31.В СИК № 202000086, ОСВОБОЖДАВА Димитър Георгиев Димитров,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Щефи Георгиева Щилиянова ЕГН ........................., с  тел. ........................

32.В СИК № 202000089, ОСВОБОЖДАВА Росен Стаматов Русев ,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Илияна Тодорова Джонева ЕГН ........................., с  тел. ........................

33.В СИК № 202000089, ОСВОБОЖДАВА Радостинка Кръстева Николова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Любомира Николаева Иванова ЕГН ........................., с  тел. ........................

34.В СИК № 202000092, ОСВОБОЖДАВА Анриета Проданова Павлова ,  с ЕГН .........................., зам-председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Катя Пенчева Петрова ЕГН ........................., с  Цветелина Николаева Ивановател. ........................

35.В СИК № 202000092, ОСВОБОЖДАВА Димитринка Николова Димитрова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Цветелина Николаева Иванова ЕГН ........................., с  тел. ........................

36.В СИК № 202000096, ОСВОБОЖДАВА Валери Росенов Максимов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Марийка Тенева Атанасова ЕГН ........................., с  тел. ........................

37.В СИК № 202000100, ОСВОБОЖДАВА Недялка Стоянова Христова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Недялка Господинова Дамянова ЕГН ........................., с  тел. ........................

38.В СИК № 202000102, ОСВОБОЖДАВА Галина Здравкова Нотева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Боянка Стоянова Русева ЕГН ........................., с  тел. ........................

39.В СИК № 202000103, ОСВОБОЖДАВА Мария Кирилова Шишкова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Петър Димитров ПеневЕГН ........................., с  тел. ........................

40.В СИК № 202000104, ОСВОБОЖДАВА Виолета Райчева Попова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Иван Вълчев Ковачев ЕГН ........................., с  тел. ........................

41.В СИК № 202000106, ОСВОБОЖДАВА Радомир Здравков Ганчев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Върбинка Миндева ДимитроваЕГН ........................., с  тел. ........................

42.В СИК № 202000109, ОСВОБОЖДАВА Ваня Стоянова Иванова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Божидар Николаев Ончев ЕГН ........................., с  тел. ........................

43.В СИК № 202000111, ОСВОБОЖДАВА Теньо Стоянов Щерев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Йорданка Йорданова Дачева ЕГН ........................., с  тел. ........................

44.В СИК № 202000112, ОСВОБОЖДАВА Стоян Костов Стоянов,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Тодор Жоров Димитров ЕГН ........................., с  тел. ........................

45.В СИК № 202000118, ОСВОБОЖДАВА Митка Иванова Динева,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Светла Христова Събева ЕГН ........................., с  тел. ........................

46.В СИК № 202000136, ОСВОБОЖДАВА Николина Тенева Вачева,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Елена Алексеевна Камбурова ЕГН ........................., с  тел. ........................

47.В СИК № 202000138, ОСВОБОЖДАВА Христо Тодоров Христов,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Елгюн Хикметов Коруджиев ЕГН ........................., с  тел. ........................

48.В СИК № 202000141, ОСВОБОЖДАВА Ангелина Димитрова Колева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Марияна Николаева Хаджиева ЕГН ........................., с  тел. ........................

49.В СИК № 202000151, ОСВОБОЖДАВА Костадин Шидеров Милев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Йорданка Георгиева Димитрова ЕГН ........................., с  тел. ........................

50.В СИК № 202000158, ОСВОБОЖДАВА Жечка Иванова Георгиева,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Мария Иринова Павлова ЕГН ........................., с  тел. ........................

51.В СИК № 202000166, ОСВОБОЖДАВА Атанас Стоянов Танев,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Георги Желев Великов ЕГН ........................., с  тел. ........................

52.В СИК № 202000178, ОСВОБОЖДАВА Златина Начева Маркова,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Маргарита Пенкова Карастоянова ЕГН ........................., с  тел. ........................

Да се издадат  Удостоверения (Приложение № 19 - МИ към Решение № 1512 – МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободените, да се анулира издаденото им  удостоверение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.11.2015 в 10:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения