Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 661-МИ
Сливен, 01.11.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх.№ 511/ 01.11.2015 г. от Здравко Кирилов Костадинов, Председател на общинското ръководство на ПП ГЕРБ Сливен

Постъпила е жалба с вх.№ 511/ 01.11.2015 г. от Здравко Кирилов Костадинов, Председател на общинското ръководство на ПП ГЕРБ Сливен, в качеството си на пълномощник на Десислава Жекова Танева – областен координатор на ПП  ГЕРБ за област Сливен, упълномощена от Бойко Методиев Борисов – предеседател и представляващ ПП ГЕРБ по силата на Пълномощно № 1 от 08.09.2015 г., с която се сигнализира ОИК- Сливен за позлване на жълт автобус „ПежоШ с рег.№ СН 4402 КК, собственост на Ресурсен център за подпомагане  и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребоности, който превозвал избиратели към секции във II-ро ОУ – кв.”Клуцохор”. Иска се да бъдат предприети всички възможни законоустановени действия и мерки, за да бъде предотвратено използването на превозни средства, които представляват държавна собственост, в хода на изборния процес.

 

 

С оглед на така постъпилата жалба представители на работната група по сигнали и жалби, назначена с решение № 5-МИ/НР от 07.09.2015г. на ОИК- Сливен, извършиха проверка, включително са осъществили разговор с щофьора на моторното превозно средство, при която установиха от фактическа страна следното:

С жълт бус марка „Пежо” с рег.№ СН 4403 КК е извършван превоз на лицата – Димитрова и Петрова и сем.Минчеви, които са със затриднено придвижване. Последните са зявили на обявените телефонни номера заявки за помощ при предвижването им в изборния ден. Госпожите Димитрова и Петрова са били придружавани от по един придружител и преди качването им в превозното средство са представили на шофьора решения от ТЕЛК, въпреки че нямат законово задължение за това. Същото са направили и сем.Минчеви. Други лица с тях в автобуса не са транспортирани.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес, а по същество се явява неоснователна, поради следните съображения.

Със свое решение № 484-МИ/НР от 10.10.2015г. ОИК-Сливен е определил секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Сливен. Във връзка с така издаденото решение и на основание чл. 234, ал.1 от ИК ОИК – Сливен на 19.10.2015г. е публикувала съобщение за граждани с увредено зрение или със затруднения в придвижването. В това съобщение и съобразно изискванията на чл.234, ал.2 от ИК са посочени телефоните и адресите, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден.

В конкретния случай горепосочените лица са упражнили предоставената им законова и фактическа възможност за помощ на лица със затруднения в гласуване в изборния ден. Същите са транспоритрани да гласуват в избраната от тях подходяща секция на територията на община Сливен, а именно - II-ро ОУ – кв.”Клуцохор”, като същите са били придружени от необходимите им за придвижването лица. Други лица не са транспортирани с бус марка „Пежо” с рег.№ СН 4403 КК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Сливен

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 511/ 01.11.2015 г. от Здравко Кирилов Костадинов.

 

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.11.2015 в 16:12 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения