Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 663-МИ
Сливен, 01.11.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх.№ 514/01.11.2015 г.получена в 14.16 ч. от Атанас Костов Делибалтов, Председател на общински съвет на БСП – Сливен

Постъпила е жалба с вх.№ 514/01.11.2015 г.получена в 14.16 ч. от Атанас Костов Делибалтов, Председател на общински съвет на БСП – Сливен. В жалбата се навеждат твърдения за нарушаване на чл.182, ал.4 от Изборния кодекс, изразяващо се в следното – твърди се, че се осъществява неправомерна предизборна агитация в изборният ден в информационна „Агенция Седмица” и информационна агенция „Наблюдател” в които са качени снимки на ПП ГЕРБ , която призоваване за гласуване. Снимката е във връзка с новина, изпратена от предизборния щаб на ПП ГЕРБ. Считат, че наличието на тези снимки в информационните агенции на ПП ГЕРБ е нарушение на тази разпоредба и се явява нерегламентирана агитация в деня за размисъл. Към жалбата са приложени снимки – 4 бр. 

С оглед на така постъпилата жалба представители на ОИК- Сливен извършиха преглед на сайтовете на информационните агенции, при което се установи следното от фактическа страна:

При отварянето на така посочените интернет страници, непосредствено след депозирането на жалбата, не се показва агитационен материал на ПП ГЕРБ. Липсва такъв агитационен материал изобщо към 14.45 ч. на дата 01.11.2015 г.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл. 182 ал.4 от ИК, че не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Предвид което и на основание чл. 87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия – Сливен

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 514/01.11.2015 г.от Атанас Костов Делибалтов.

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 02.11.2015 в 16:38 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения