ПП ГЕРБ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Адриана Станиславова Размирова177
Адриана Цонкова Иванова54
Александър Александров Димитров116
Ана Иванова Кисьова162
Анатоли Георгиев Пеев169
Анка Желева Кирова22
Антоанета Димитрова Георгиева185
Антон Иванов Митев106
Антон Петков Белчев50
Барбара Георгиева Дошева182
Божидар Калинов Калинов23
Божидар Стефанов Божидаров118
Бойка Димитрова Размирова39
Борис Йорданов Памуков115
Боряна Стоянова Стоянова165
Васил Гроздев Гроздев49
Васил Димитров Николчев175
Василка Денева Фъндъкова44
ВЕЛИКА ЦОНКОВА ВИДЕВА89
Венко Митев Вълков70
Венцислав Стоянов Михнев174
Венцислава Иванова Кондева13
Веселин Ненчев Василев63
Веселин Стефанов Стефанов57
Веселина Цветелинова Братанова-Василева43
Виктория Димитрова Аврамова53
Виолета Тончева Тончева196
Владимир Георгиев Попов98
ВЯРА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА84
Галин Велчев Янков149
Гани Димитров Митев170
Георги Атанасов Малаков138
Данаил Иванов Илиев130
Даниел Петров Минков55
Даниела Иванова Русева104
Даниела Иванова Христова171
Даниела Павлинова Гиндева11
Данка Манчева Михова40
ДЕНИС ДИМИТРОВ СТОЯНОВ94
Деница Красимирова Добрева128
Десислава Златкова Апостолова122
Диана Ненчева Димитрова59
Димитринка Валентинова Кръцова19
Димитър Николаев Димитров113
Димитър Петков Димитров14
Димитър Сергеев Урумов71
Димитър Стоянов Митев34
Димитър Стоянов Митев46
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ СПАСОВ79
Димо Георгиев Димов75
Димо Славчев Тенев204
Дияна Тодорова Димова8
Добромир Петров Дерменджиев7
Доника Борисова Петрова105
Донка Койчева Въндева25
Евгений Цонков Димов159
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА82
Елена Иванова Георгиева192
ЕЛЕОНОРА ДИЧЕВА МАВРОДИЕВА85
ЕМИЛИЯ ТОНЧЕВА СЛАВОВА93
Желязка Атанасова Кирилова178
Желязка Колева Стоянова188
ЖИВКА АНДОНОВА ПЕТРОВА88
Живко Пенев Дичев41
Жоро Георгиев Огнянов120
Жулиета Маринова Райнова31
Златко Гочев Йорданов136
Ивайло Димитров Добрев112
Ивайло Иванов Желязков167
Ивайло Танев Иванов161
Иван Михайлов Савов30
Иван Николов Ганев78
Иван Петров Киров183
Иван Русков Вълчев45
Иванка Георгиева Огнянова66
Иванка Петрова Павлова2
Иванка Христова Михова76
Илия Йорданов Илиев145
Илияна Христова Илиева151
Йордан Славов Йорданов141
Йорданка Вълева Григорова150
Йорданка Димитрова Минчева12
Йорданка Петрова Павлова16
Йорданка Христова Авджиева179
Калоян Денчев Денев156
Камелия Василева Подмолова47
Катя Маринова Митева193
КЕТИ ГЕОРГИЕВА КУТУЛОВА83
Кети Петрова Маринова60
КРАСИМИР КОЛЕВ КОЛЕВ90
КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА92
Красимира Русева Стойчева21
Кремена Дошева Димова123
Кристина Антонова Иванова52
Кръстина Василева Баева144
Маргарита Вълева Вълева29
Мариела Тодорова Тодорова32
Марийка Вълева Митева97
Марийка Георгиева Георгиева73
Марийка Дечева Димитрова58
Мария Велкова Добрева42
Мария Георгиева Кацарова160
Мария Петрова Григорова48
Мария Щерева Белова180
Мария Щерева Георгиева125
Марияна Димитрова Илиева68
Мартин Василев Николчев37
Милен Тенев Георгиев129
Милен Христов Златев203
Милка Борисова Жекова62
Милка Димитрова Петрова134
Милчо Железчев Минчев96
Мима Марчева Вълчева67
МИМИ ИВАНОВА ИВАНОВА80
Мирена Тенева Кирова100
Мирослав Живков Маринов153
МИРОСЛАВА ТОДОРОВА ГРУНОВА81
Митко Георги Георгиев15
Митко Иванов Василев199
Митко Павлов Митев101
Мони Славов Монев142
НАДЯ КУЦАРОВА СТАМАТОВА91
Надя Андреева Илиева158
Наталия Тодорова Шишманова1
Недка Костова Милкова163
Недялка Тенева Великова131
Николай Василев Вълев191
Николай Вълев Илиев152
Николай Димитров Колев147
Николай Иванов Йорданов137
Николай Куртев Дечев61
Николинка Банкова Кръстева143
Николинка Славова Стефанова140
Нина Атанасова Божкова121
Панайот Ангелов Михайлов117
Панайот Иванов Панайотов35
Пенка Димитрова Русева181
Пенка Костова Василева102
Пенка Русчева Богданова36
ПЕНКА СТОЯНОВА ЧИФЧИЕВА86
Пенка Христова Събева107
Петър Борисов Петров103
Петьо Атанасов Петров157
Петя Иванова Райнева24
Петя Христова Йорданова95
Пламен Жечков Христов17
Пламена Васкова Петранова135
Продан Стоянов Кънев202
Радка Тодорова Иванова186
Русен Иванов Павлов127
Светла Тенева Кънчева26
Светлана Алексиева Спасова187
Севдалин Михайлов Тигалиев114
Сергей Димитров Урумов69
Славка Тошкова Колева110
Соня Хачик Хачикян189
Станимир Михайлов Динев108
СТАНИМИР ПЕТРОВ СТОЯНОВ87
Станислав Ненчев Ненчев184
Станислава Койчева Димитрова64
Станко Динков Станков146
Стефан Господинов Червендинев5
Стефан Димитров Аврамов51
Стилиян Стефанов Трайков109
Стоилка Петрова Кондева133
Стоян Иванов Марков173
Стоян Петков Драгомански72
Стоян Симеонов Симеонов154
Стоян Тодоров Стоянов65
Стоянка Стоянова Радева28
Стоянка Георгиева Атанасова148
Стоянка Стоянова Георгиева9
Стоянчо Стефанов Ментешев18
Таня Атанасова Атанасова155
Таня Иванова Георгиева4
Таня Стайкова Тодорова139
Теодора Вълкова Еланска3
Тихомира Михова Стоянова77
Тодор Асенов Тодоров99
Тодор Живков Петров201
Тодор Михалев Христов27
Тодор Петров Петров74
Тодорка Димитрова Минева38
Тодорка Тончева Йорданова197
Тянка Динева Калчева190
Фатме Хюсеинова Салиева198
Христина Динкова Митева172
Христо Георгиев Темелков10
Цанка Тодорова Думанова6
Цветан Иванов Павлов126
Цветанка Кирилова Митева164
Цонко Динева Славова200
Цоньо Йорданов Цонев111
Щилияна Атанасова Маслинкова20
Юлиян Христов Юнаков119
Юрий Олегов Граховски176
Юсеин Хасанов Шакиров168
Янина Стоянова Радева132
Янка Андонова Каракачанова124
Янка Генова Христова33
Янка Иванова Пенкова166
Янка Йорданова Своянова56
Янко Тодоров Тодоров195
Адриана Станиславова Размирова - анулиран176
Адриана Цонкова Иванова - анулиран055
Александър Александров Димитров - анулиран116
Ана Иванова Кисьова - анулиран194
Анатоли Георгиев Пеев - анулиран190
Анка Желева Кирова - анулиран022
Антоанета Димитрова Георгиева - анулиран167
Антон Иванов Митев - анулиран106
Антон Петков Белчев - анулиран053
Барбара Георгиева Дошева - анулиран170
Божидар Калинов Калинов - анулиран024
Божидар Стефанов Божидаров - анулиран118
Бойка Димитрова Размирова - анулиран036
Борис Йорданов Памуков - анулиран115
Боряна Стоянова Стоянова - анулиран198
Васил Гроздев Гроздев - анулиран052
Васил Димитров Николчев - анулиран178
Василка Денева Фъндъкова - анулиран047
ВЕЛИКА ЦОНКОВА ВИДЕВА - анулиран089
Велина Димитрова Тенева - анулиран194
Венко Митев Вълков - анулиран070
Венцислав Стоянов Михнев - анулиран179
Венцислава Иванова Кондева - анулиран013
Веселин Ненчев Василев - анулиран063
Веселин Стефанов Стефанов - анулиран193
Веселина Цветелинова Братанова-Василева - анулиран045
Виктория Димитрова Аврамова - анулиран054
Виолета Тончева Тончева - анулиран191
Владимир Георгиев Попов - анулиран098
ВЯРА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА - анулиран084
Галин Велчев Янков - анулиран147
Гани Димитров Митев - анулиран184
Георги Атанасов Малаков - анулиран203
Данаил Иванов Илиев - анулиран128
Даниел Петров Минков - анулиран056
Даниела Иванова Русева - анулиран104
Даниела Иванова Христова - анулиран183
Даниела Павлинова Гиндева - анулиран011
ДЕНИС ДИМИТРОВ СТОЯНОВ - анулиран094
Деница Красимирова Добрева - анулиран153
Десислава Златкова Апостолова - анулиран122
Диана Ненчева Димитрова - анулиран059
Димитринка Валентинова Кръцова - анулиран019
Димитър Николаев Димитров - анулиран113
Димитър Петков Димитров - анулиран014
Димитър Сергеев Урумов - анулиран071
Димитър Стоянов Митев - анулиран039
Димитър Стоянов Митев - анулиран039
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ СПАСОВ - анулиран079
Димо Георгиев Димов - анулиран075
Дияна Тодорова Димова - анулиран008
Добромир Петров Дерменджиев - анулиран007
Доника Борисова Петрова - анулиран105
Донка Койчева Въндева - анулиран027
Евгений Цонков Димов - анулиран162
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА - анулиран082
Елена Иванова Георгиева - анулиран158
Елена Манева Иванова - анулиран136
ЕЛЕОНОРА ДИЧЕВА МАВРОДИЕВА - анулиран085
Елка Михайлова Дечева - анулиран166
ЕМИЛИЯ ТОНЧЕВА СЛАВОВА - анулиран093
Желязка Атанасова Кирилова - анулиран175
Желязка Колева Стоянова - анулиран154
ЖИВКА АНДОНОВА ПЕТРОВА - анулиран088
Живко Пенев Дичев - анулиран038
Жоро Георгиев Огнянов - анулиран120
Жулиета Маринова Райнова - анулиран032
Златко Гочев Йорданов - анулиран134
Ивайло Димитров Добрев - анулиран112
Ивайло Иванов Желязков - анулиран196
Ивайло Танев Иванов - анулиран192
Иван Михайлов Савов - анулиран031
Иван Николов Ганев - анулиран078
Иван Петров Киров - анулиран169
Иван Русков Вълчев - анулиран043
Иванка Георгиева Огнянова - анулиран066
Иванка Петрова Павлова - анулиран002
Иванка Христова Михова - анулиран078
Илия Йорданов Илиев - анулиран143
Илияна Христова Илиева - анулиран149
Йордан Славов Йорданов - анулиран139
Йорданка Вълева Григорова - анулиран148
Йорданка Димитрова Минчева - анулиран012
Йорданка Петрова Павлова - анулиран016
Йорданка Христова Авджиева - анулиран174
Калоян Денчев Денев - анулиран186
Камелия Василева Подмолова - анулиран048
Катя Маринова Митева - анулиран159
КЕТИ ГЕОРГИЕВА КУТУЛОВА - анулиран083
Кети Петров Маринова - анулиран060
КРАСИМИР КОЛЕВ КОЛЕВ - анулиран090
Красимира Захариева Данчева - анулиран109
КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА - анулиран092
Красимира Русева Стойчева - анулиран021
Кремена Дошева Димова - анулиран123
Кристина Антонова Иванова - анулиран050
Кристина Антонова Стоянова - анулиран050
Кръстина Василева Баева - анулиран141
Маргарита Вълева Вълева - анулиран030
Мариела Тодорова Тодорова - анулиран034
Марийка Вълева Митева - анулиран097
Марийка Георгиева Георгиева - анулиран073
Марийка Дечева Димитрова - анулиран058
Мария Велкова Добрева - анулиран046
Мария Петрова Григорова - анулиран051
Мария Щерева Белова - анулиран173
Мария Щерева Георгиева - анулиран125
Марияна Димитрова Илиева - анулиран068
Мартин Василев Николчев - анулиран042
Милен Тенев Георгиев - анулиран154
Милка Борисова Жекова - анулиран062
Милка Димитрова Петрова - анулиран132
Милчо Железчев Минчев - анулиран096
Мима Марчева Вълчева - анулиран067
МИМИ ИВАНОВА ИВАНОВА - анулиран080
Мирена Тенева Кирова - анулиран100
Мирослав Живков Маринов - анулиран151
МИРОСЛАВА ТОДОРОВА ГРУНОВА - анулиран081
Митко Георгиев Георгиев - анулиран015
Митко Иванов Василев - анулиран202
Митко Павлов Митев - анулиран101
Мони Славов Монев - анулиран140
НАДЯ КУЦАРОВА СТАМАТОВА - анулиран091
Надя Андреева Илиева - анулиран188
Наталия Тодорова Шишманова - анулиран001
Недка Костова Милкова - анулиран200
Недялка Тенева Великова - анулиран129
Нели Стефанова Димова - анулиран163
Николай Василев Вълев - анулиран157
Николай Вълев Илиев - анулиран150
Николай Димитров Колев - анулиран145
Николай Иванов Йорданов - анулиран135
Николай Куртев Дечев - анулиран061
Николинка Банкова Кръстева - анулиран142
Николинка Славова Стефанова - анулиран138
Нина Атанасова Божкова - анулиран121
Панайот Ангелов Михайлов - анулиран117
Панайот Иванов Панайотов - анулиран040
Пенка Димитрова Русева - анулиран171
Пенка Костова Василева - анулиран102
Пенка Русчева Богданова - анулиран041
ПЕНКА СТОЯНОВА ЧИФЧИЕВА - анулиран086
Пенка Христова Събева - анулиран107
Петър Борисов Петров - анулиран103
Петьо Атанасов Петров - анулиран187
Петя Иванова Райнева - анулиран025
Петя Христова Йорданова - анулиран095
Пламен Жечков Христов - анулиран023
Пламена Васкова Петранова - анулиран133
Радка Тодорова Иванова - анулиран166
Русен Иванов Павлов - анулиран127
Руси Младенов Русев - анулиран110
Светла Тенева Кънчева - анулиран026
Светлана Алексиева Спасова - анулиран165
Севдалин Михайлов Тигалиев - анулиран114
Сергей Димитров Урумов - анулиран069
Сийка Ангелова Тодорова - анулиран160
Славка Тошкова Колева - анулиран110
Соня Хачик Хачикян - анулиран182
Станимир Михайлов Динев - анулиран108
СТАНИМИР ПЕТРОВ СТОЯНОВ - анулиран087
Станислав Ненчев Ненчев - анулиран168
Станислава Койчева Димитрова - анулиран064
Станко Динков Станков - анулиран144
Стефан Господинов Червендинев - анулиран005
Стефан Димитров Аврамов - анулиран049
Стилиян Стефанов Трайков - анулиран109
Стоилка Петрова Кондева - анулиран130
Стоян Иванов Марков - анулиран180
Стоян Петков Драгомански - анулиран072
Стоян Симеонов Симеонов - анулиран152
Стоян Тодоров Стоянов - анулиран065
Стоянка Стоянова Радева - анулиран029
Стоянка Георгиева Атанасова - анулиран146
Стоянка Стоянова Георгиева - анулиран009
Стоянчо Стефанов Ментешев - анулиран018
Таня Атанасова Атанасова - анулиран185
Таня Атанасова Атанасова - анулиран185
Таня Иванова Георгиева - анулиран004
Таня Стайкова Тодорова - анулиран137
Теодора Вълкова Еланска - анулиран003
Тихомира Михова Стоянова - анулиран077
Тодор Асенов Тодоров - анулиран099
Тодор Михалев Христов - анулиран028
Тодор Петров Петров - анулиран074
Тодорка Димитрова Минева - анулиран035
Тодорка Тончева Йорданова - анулиран189
Тянка Динева Калчева - анулиран156
Фатме Хюсеинова Салиева - анулиран201
Христина Динкова Митева - анулиран181
Христо Георгиев Темелков - анулиран010
Цанка Тодорова Думанова - анулиран006
Цветан Иванов Павлов - анулиран126
Цветанка Кирилова Митева - анулиран199
Цоньо Йорданов Цонев - анулиран111
Щилияна Атанасова Маслинкова - анулиран020
Юлиян Христов Юнаков - анулиран119
Юрий Олегов Граховски - анулиран177
Юсеин Хасанов Шакиров - анулиран195
Янина Стоянова Радева - анулиран131
Янка Андонова Каракачанова - анулиран124
Янка Генова Христова - анулиран033
Янка Иванова Пенкова - анулиран197
Янка Йорданова Своянова - анулиран057
Янко Тодоров Тодоров - анулиран161

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения