ЕДИННИ ЗА СЛИВЕН

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Анелия Панайотова Радева35/20.10.2015г.
Антоанета Георгиева Телалева53/20.10.2015г.
Апостол Василев Апостолов16/20.10.2015г.
Асен Пламенов Христов120/20.10.2015г.
Атанас Йорданов Персафов55/20.10.2015г.
Атанас Митев Атанасов92/20.10.2015г.
Атанас Петров Тотев18/23.10.2015г.
Атанаска Кънчева Петрова75/20.10.2015г.
Бисер Пламенов Христов118/20.10.2015г.
Богдана Христова Георгиева24/20.10.2015г.
Боряна Димитрова Стоянова137/20.10.2015г.
Боянка Николова Качарова40/20.10.2015г.
Валентин Стоянов Пенев7/23.10.2015г.
Валентина Димитрова Дичева80/20.10.2015г.
Валентина Колева Златева78/20.10.2015г.
Васил Лалев Лалев145/20.10.2015г.
Василка Лилова Цонева38/20.10.2015г.
Велико Колев Тодоров138/20.10.2015г.
Велико Николов Захариев149/20.10.2015г.
Веселин Вълков Съботинов66/20.10.2015г.
Веселин Пейчев Кънев105/20.10.2015г.
Веселина Евстатиева Благоева-Василева20/23.10.2015Г.
Виолета Димитрова Илиева81/20.10.2015г.
Галина Миленова Ламбова72/20.10.2015г.
Галина Славова Генова12/20.10.2015г.
Ганка Христова Петрова83/20.10.2015г.
Генка Стефанова Иванова10/20.10.2015г.
Гено Банчев Генов14/23.10.2015г.
Георги Иванов Николов163/20.10.2015г.
Георги Колев Колев97/20.10.2015г.
Георги Панев Иванов43/20.10.2015г.
Господинка Кръстева Гърдева144/20.10.2015г.
Господинка Неделчева Тенева62/20.10.2015г.
Даниела Кънчева Нейкова34/20.10.2015г.
Данчо Асенов Станчев159/20.10.2015г.
Дарина Миткова Иванова100/20.10.2015г.
Диана Добрева Колева28/20.10.2015г.
Диана Драгоева Димитрова94/20.10.2015г.
Димитринка Димитрова Стефанова136/20.10.2015г.
Димитър Атанасов Димчев22/20.10.2015г.
Димитър Иванов Кънев127/20.10.2015г.
Димитър Йорданов Станков23/20.10.2015г.
Димитър Савов Куртев56/20.10.2015г.
Димка Йорданова Пенкова - Мишинева39/20.10.2015г.
Димчо Георгиев Пейчев2/23.10.2015г.
Динка Тончева Иванова99/20.10.2015г.
Динко Банков Петров20/20.10.2015г.
Диян Петров Чолаков12/23.10.2015г.
Добрин Георгиев Мудев125/20.10.2015г.
Донка Спасова Пейчева1/23.10.2015г.
Дора Койчева Събева122/20.10.2015г.
Драгомир Вълков Съботинов70/20.10.2015г.
Евелина Иванова Модева82/20.10.2015г.
Елена Иванова Йовчева93/20.10.2015г.
Елена Мирчева Велкова101/20.10.2015г.
Елена Симеонова Атанасова47/20.10.2015г.
Елена Славейкова Ганева7/20.10.2015г.
Еленка Гинчева Монева98/20.10.2015г.
Еленка Митева Атанасова79/20.10.2015г.
Емил Димитров Атанасов88/20.10.2015г.
Емилия Йорданова Арабова19/23.10.2015г.
Жана Атанасова Бозукова54/20.10.2015г.
Живка Иванова Златева65/20.10.2015г.
Живка Тодорова Нейкова44/20.10.2015г.
Живко Димитров Желев4/23.10.2015г.
Зафирка Йовчева Стоянова129/20.10.2015г.
Звезделина Александрова Керемедчиева-Жечева143/20.10.2015г.
Златина Димитрова Желязкова8/20.10.2015г.
Златка Иванова Дошева6/20.10.2015г.
Зоран Петров Койнов1/20.10.2015г.
Иван Боев Иванов41/20.10.2015г.
Иван Вангелов Чавдаров57/20.10.2015г.
Иван Вичев Василев156/20.10.2015г.
Иван Генчев Костов160/20.10.2015г.
Иван Господинов Иванов91/20.10.2015г.
Иван Димитров Иванов146/20.10.2015г.
Иван Иванов Илиев116/20.10.2015г.
Иван Михаилов Николов16/23.10.2015г.
Иванка Колева Желязкова17/23.10.2015г
Ивелина Тачева Атанасова69/20.10.2015г.
Иво Костов Стефанов8/23.10.2015г.
Илия Добрев Шатов85/20.10.2015г.
Йовка Бинева Колева76/20.10.2015г.
Йордан Ненчев Русев48/20.10.2015г.
Йорданка Георгиева Георгиева71/20.10.2015г.
Катя Василева Пармакова134/20.10.2015г.
Катя Каравелова Павлова37/20.10.2015г.
Кирил Юриев Сивилов29/20.10.2015г.
Константин Данчев Димитров15/20.10.2015г.
Коста Йовчев Костов164/20.10.2015г.
Краса Стефанова Шатова87/20.10.2015г.
Красимир Иванов Гендов9/20.10.2015г.
Красимира Вълева Стоянова36/20.10.2015г.
Красимира Георгиева Савова130/20.10.2015г.
Красимира Иванова Куртева155/20.10.2015г.
Магдалена Николаева Америкова19/20.10.2015г.
Маргарита Георгиева Пангалова158/20.10.2015г.
Мариета Рускова Василева13/20.10.2015г.
Марийка Георгиева Узунова132/20.10.2015г.
Марийка Господинова Димитрова90/20.10.2015г.
Мария Атанасова Манова15/23.10.2015г.
Мария Желева Славова106/20.10.2015г.
Мария Йочева Иванова107/20.10.2015г.
Мария Кондева Желева110/20.10.2015г.
Мария Михайлова Стефанова96/20.10.2015г.
Мария Славчева Димитрова61/20.10.2015г.
Мариян Господинов Господинов150/20.10.2015г.
Марко Петров Топалов131/20.10.2015г.
Милена Цонева Цонева108/20.10.2015г.
Мима Ангелова Павлова31/20.10.2015г.
Мирчо Василев Христов124/20.10.2015г.
Митко Златев Василев114/20.10.2015г.
Моньо Господинов Маринов140/20.10.2015г.
Нанка Тенева Домусчиева5/20.10.2015г.
Неделчо Иванов Загоров135/20.10.2015г.
Неделя Момчева Иванова11/20.10.2015г.
Недка Атанасова Николова142/20.10.2015г.
Недялка Господинова Дамянова109/20.10.2015г.
Недялка Стефанова Филипова42/20.10.2015г.
Николай Любомиров Кондев32/20.10.2015г.
Николай Славов Колев11/23.10.2015г.
Павел Иванов Вълчев49/20.10.2015г.
Пенка Димитрова Атанасова64/20.10.2015г.
Пенка Димитрова Наумова84/20.10.2015г.
Пенка Стоянова Минкова153/20.10.2015г.
Пепа Иванова Митева111/20.10.2015г.
Петър Иванов Златев59/20.10.2015г.
Петър Русев Караджов147/20.10.2015г.
Пламена Николаева Колева151/20.10.2015г.
Радка Ангелова Николова115/20.10.2015г.
Радка Енева Колева46/20.10.2015г.
Радка Петкова Стефанова112/20.10.2015г.
Радостин Иванов Койчев161/20.10.2015г.
Радостина Донева Желева33/20.10.2015г.
Радостина Кънчева Кортенска - Гелева26.20.10.2015г.
Райчо Василев Голов9/23.10.2015г.
Ралена Димитрова Куткарска95/20.10.2015г.
Ралица Симова Василева157/20.10.2015г.
Руси Стефанов Русков25/20.10.2015г.
Севдалина Колева Христова86/20.10.2015г.
Слав Михов Донев17/20.10.2015г.
Славчо Илиев Колев45/20.10.2015г.
Снежана Стоянова Митева126/20.10.2015г.
Соня Добрева Паздерова73/20.10.2015г.
Соня Киркор Ердеклиян18/20.10.2015г.
Станимир Илиев Стайков14/20.10.2015г.
Станимир Митков Стоянов102/20.10.2015г.
Станка Добрева Стефанова51/20.10.2015г.
Станка Иванова Михалева30/20.10.2015г.
Станка Тодорова Вълева154/20.10.2015г.
Стела Георгиева Василева148/20.10.2015г.
Стела Кирилова Русева63/20.10.2015г.
Стефан Иванов Първанов13/23.10.2015г.
Стефан Николаев Стефанов103/20.10.2015г.
Стефанка Йорданова Данева123/20.10.2015г.
Стефанка Костадинова Даскалова2/20.10.2015г.
Стефка Димова Генчева60/20.10.2015г.
Стефка Добрева Влайкова74/20.10.2015г.
Стефка Кирилова Атанасова139/20.10.2015г.
Стоян Влаев Влаев141/20.10.2015г.
Стоян Добринов Желязков21/20.10.2015г.
Стоян Енчев Стоянов128/20.10.2015г.
Стоян Жеков Иванов104/20.10.2015г.
Стоян Илиев Илиев162/20.10.2015г.
Стоян Йорданов Иванов152/20.10.2015г.
Таня Атанасова Стоянова113/20.10.2015г.
Тодор Богданов Стоянов121/20.10.2015г.
Тодор Василев Василев21/23.10.2015Г.
Тодор Кръстев Тодоров52/20.10.2015г.
Тодорка Цветкова Иванова4/20.10.2015г.
Тянка Панайотова Танева89/20.10.2015г.
Фани Пенчева Пенева58/20.10.2015г.
Фанчи Христова Димитрова119/20.10.2015г.
Христо Асенов Христов117/20.10.2015г.
Христо Николаев Кодев50/20.10.2015г.
Христо Стефанов Башалов27/20.10.2015г.
Щилияна Стефанова Съботинова68/20.10.2015г.
Юлия Йорданова Николова67/20.10.2015г.
Юри Иванов Михалев3/23.10.2015г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения