РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Кристиян Веселинов Колев1/22.10.2015
Атанас Андонов Атанасов2/22.10.2015
Светлан Радев Арнаудов3/22.10.2015
Небахат Исмаилова Мехмедова4/22.10.2015
Тунжай Исмаилов Салиев5/22.10.2015
Христо  Борисов  Йорданов6/22.10.2015
Христо  Петров  Карагьозов8/22.10.2015
Катя  Димитрова  Иванова9/22.10.2015
Радослав  Иванов  Дечев10/22.10.2015
Евгения Димитрова Гелева11/22.10.2015
Михаил Василев Михайлов12/22.10.2015
Нела Янкова Петрова13/22.10.2015
Йордан Иванов Самунков14/22.10.2015
ИВАН СИМЕОНОВ ХРИСТОВ16/22.10.2015
КАТЯ АТАНАСОВА ДЕЧЕВА17/22.10.2016
ВЕСКА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА18/22.10.2017
ЖИВКО ПАСКОВ ПАСКОВ19/22.10.2018
ИВАН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ20/22.10.2019
ИЛИЯ ИВАНОВ АСЕНОВ21/22.10.2020
ЙОНКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ22/22.10.2021
ЛИЛЯНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА23/22.10.2022
ХРИСТО СИМЕОНОВ ХРИСТОВ24/22.10.2023
БОЖИДАР КРЪСТЕВ ХРИСТОВ25/22.10.2024
СИМЕОН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ26/22.10.2025
БОЖИДАР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ27/22.10.2026
ДИЧКА ИВАНОВА АСЕНОВА28/22.10.2027
КРЪСТЬО СИМЕОНОВ ХРИСТОВ29/22.10.2028
Петко Русев Петров30/24.10.2015
Таня Иванова Шопова31/24.10.2015
Васил Петров Василев32/24.10.2015

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения