Движение 21

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА МИНЧЕВА№1
МАРИАН КОСТОВ КОСТОВ№2
ИВАНКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ№3
МАРИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА№4
СТОЯН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ№5
АТАНАС ВЪЛЕВ АТАНАСОВ№6
МАРИНКА ПЕТРОВА СЛАВОВА - НИКУЛАУ№7
ЗОЯ НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА№8
КУРТИ КУРТЕВ КУРТЕВ№9
АНГЕЛ БОРИСОВ БЛИЗНАКОВ№10
ИЛЧО ДИНЕВ ИЛЧЕВ№11
ТОДОР СЪБЕВ НЕДЕВ№12
ДИДА ПЕНЕВА ТОДОРОВА№13
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ№14
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИВАНОВ№15
ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ ИЛИЕВ№16
ИВАН ИЛИЕВ ПЕТРОВ№17
ИВАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ№18
ВЕСЕЛИН МИТЕВ ТЕРЗЙЙСКИ№19
ПЕТКО ЙОНЧЕВ ДОКОВ№20
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ№21
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАНЧЕВ№22
ЙОРДАН СЪБЕВ СЪБЕВ№23
МИРОСЛАВА СЕРГЕЕВА БЕКЯРОВА№24
ЩЕРЬО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ№25
НАДЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА№26
ЕВГЕНИЯ БОЖИКОВА ЦОНКОВА№27
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦОНКОВ№28
ЖИВКА ТОШКОВА ТАШЕВА№29
КАЛОЯН ДЕНЕВ КОЛЕВ№30
ИВЕЛИНА ДЕНЕВА ПЕТРОВА№31
ЖЕЧКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА№32
МАНОЛ ДЕМИРЕВ ДЕМИРЕВ№33
ИВАН МИНКОВ ИВАНОВ№34
ПАВЛИН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ№35
БОГДАН АПОСТОЛОВ ГОЛЕМЕЦОВ№36

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения