СИНЬО ЕДИНСТВО

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Иванка Тодорова Недева1/22.10.2015
Валентина Петрова Станева2/22.10.2015
Петра Великова Недева3/22.10.2015
Иванка Янкова Тодорова4/22.10.2015
Димитър Димитров Недев5/22.10.2015
Игнат Тодоров Игнатов6/22.10.2015
Милка Алексиева Михайлова-Игнатова7/22.10.2015
Цонка Стефанова Денчева8/22.10.2015
Рахни Димитров Кацаров9/22.10.2015
Десислава Петрова Пъстракова10/22.10.2015
Ангелина Каменова Пашова11/22.10.2015
Юлия Илиева Джабазова12/22.10.2015

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения