НАРОДЕН СЪЮЗ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Надежда Стефанова Манолова1/15.10.2015
Ваня Венкова Иванова2/15.10.2015
Лиляна Йорданова Виденова3/15.10.2015
Ваня Параскова Мангова4/15.10.2015
Наташа Йораданова Стоянова5/15.10.2015
Валя Йовчева Данева6/15.10.2015
Събка Димитрова Стоянова7/15.10.2015
Росица Димитрова Добрева8/15.10.2015
Йорданка Стефанова Варданова9/15.10.2015
Георги Венков Подмолов10/15.10.2015
Атанас Андонов Куртев11/15.10.2015
Констандин Петров Костов - заместен12/15.10.2015
Илияна Йорданова Георгиева13/15.10.2015
Виолета Костадинова Караманова14/15.10.2015
Надя Стефанова Власиаду15/15.10.2015
Антон Петров Христов16/15.10.2015
Деница Николаева Колева17/15.10.2015
Теодора Добрева Стефанова - заместен18/15.10.2015
Надежда Атанасова Василева - заместен19/15.10.2015
Апостолина Веселинова Апостолова - заместен20/15.10.2015
Георги Николов Кечкеджиев21/15.10.2015
Юлияна Ташева Ташкова22/15.10.2015
Весела Петрова Стефанова - заместен23/15.10.2015
Стойчо Ганчев Ганушев24/15.10.2015
Николай Крумов Крумов25/15.10.2015
Цветелин Кънчев Грънчаров26/15.10.2015
Станка Димитрова Петрова27/15.10.2015
Диана Иванова Маркова28/15.10.2015
Керанка Великова Калчева29/15.10.2015
Катина Маринчева Николова30/15.10.2015
Надежда Илиева Иванова - заместен31/15.10.2015
Славка Петрова Георгиева – Димова - заместен32/15.10.2015
Станка Вълева Иванова - заместен33/15.10.2015
Дарина Петрова Йовкова34/15.10.2015
Веска Стефанова Драгоманска35/15.10.2015
Костадин Петков Драгомански36/15.10.2015
Дияна Маринова Стоянова37/15.10.2015
Нели Маринова Григорова38/15.10.2015
Таня Кръстева Ташева39/15.10.2015
Марийка Тенева Топракчиева40/15.10.2015
Георги Михайлов Кръстев41/15.10.2015
Димитринка Кръстева Пенева42/15.10.2015
Руси Стоянов Пенев43/15.10.2015
Стоян Русев Стоянов44/15.10.2015
Антоанета Данчева Георгиева45/15.10.2015
Георги Русенов Георгиев46/15.10.2015
Русчо Николов Воденичаров47/15.10.2015
Ирена Иванова Димитрова48/15.10.2015
Антоний Иванов Хаджиминов49/15.10.2015
Диляна Кирова Неделчева50/15.10.2015
Елена Петрова Димитрова51/15.10.2015
Ирина Георгиева Патронова52/15.10.2015
Миленка Георгиева Пешева53/15.10.2015
Радостин Маринов Костадинов - заместен54/15.10.2015
Ганчо Марков Ганчев55/15.10.2015
Таня Николова Димитрова56/15.10.2015
Пламен Стоянов Ангелов57/15.10.2015
Гинка Ралчева Минчева58/15.10.2015
Зорница Димова Иванова - заместен59/15.10.2015
Румен Стойчев Ганушев60/15.10.2015
Божанка Спасова Тенева61/15.10.2015
Денка Желкова Якубенко62/15.10.2015
Жана Митева Филипова63/15.10.2015
Блага Стефанова Гешева - заместен64/15.10.2015
Галина Стойчева Сярова - заместен65/15.10.2015
Веселин Маринов Василев - заместен66/15.10.2015
Цена Василева Начкова67/15.10.2015
Силвестър Данаилов Димитров68/15.10.2015
Румен Добринов Райнов69/15.10.2015
Йорданка Славова Йорданова70/15.10.2015
Таня Славова Йорданова71/15.10.2015
Мариана Йорданова Михалчева72/15.10.2015
Невена Йорданова Райчева73/15.10.2015
Катя Стоянова Момчилова74/15.10.2015
Митка Йорданова Иванова75/15.10.2015
Сабина Веселинова Димитрова76/15.10.2015
Теодора Тодорова Златева77/15.10.2015
Анка Николова Георгиева78/15.10.2015
Венелин Михайлов Влайков79/15.10.2015
Пенка Георгиева Митева - заместен80/15.10.2015
Масргарита Василева Димитрова - заместен81/15.10.2015
Диан Панков Панчев82/15.10.2015
Красимира Симеонова Стоева - заместен83/15.10.2015
Ира Николова Куртева - заместен84/15.10.2015
Ангел Димитров Куртев - заместен85/15.10.2015
Димитринка Димитрова Железчева - заместен86/15.10.2015
Христо Георгиев Христов - заместен87/15.10.2015
Бояна Николаева Господинова88/15.10.2015
Мария Андонова Терзиева - заместен89/15.10.2015
Събин Пейчев Кирилов90/15.10.2015
Милен Христов цанев - заместен91/15.10.2015
Александър Георгиев Александров - заместен92/15.10.2015
Ангелина Станимирова Цанева - заместен93/15.10.2015
РАдка Драганова Стоянова - заместен94/15.10.2015
Димитър Недялков Петров95/15.10.2015
Стефка Ангелова Костадинова96/15.10.2015
Добринка Стоянова Желязкова97/15.10.2015
Таня Желязкова Георгиева98/15.10.2015
Деляна Дамянова Йондова99/15.10.2015
Стоянка Николова Михайлова - заместен100/15.10.2015
Мариян Николов Михайлов - заместен101/15.10.2015
Кети Андонова Кенарева102/15.10.2015
Красимир Митев Иванов103/15.10.2015
Халил Хасан Хюсеин104/15.10.2015
Милена Стоянова Славова105/15.10.2015
Тошка Иванова Славова106/15.10.2015
Донка Петрова Иванова107/15.10.2015
Иван Стоянов Иванов108/15.10.2015
Яна Василева Коларова – Златева109/15.10.2015
Стоянка Колева Пенкова110/15.10.2015
Валентина Колева Грозева - заместен111/15.10.2015
Ангел Асенов Асенов112/15.10.2015
Стоян Йорданов Казаков113/15.10.2015
Лечо Асенов Михайлов114/15.10.2015
Найден Йорданов Белев115/15.10.2015
Асен Сашев Чавдаров116/15.10.2015
Иван Иванов Иванов117/15.10.2015
Христо Асенов Иванов118/15.10.2015
Ненко Ангелов Чъраков119/15.10.2015
Нина Атанасова Божкова - заместен120/15.10.2015
Василка Нейкова Милева121/15.10.2015
Мария Иванова Славова122/15.10.2015
Слав Иванов Славов123/15.10.2015
Елена Михалева Желебова124/15.10.2015
Пламена Георгиева Карабоюкова125/15.10.2015
Гълабина Николова Овчарова126/15.10.2015
Пламена Николова Зехирева127/15.10.2015
Женя Иванова Колева128/15.10.2015
Гинка Илиева Жекова129/15.10.2015
Кети Кирилова Стоянова130/15.10.2015
Веска Василева Петкова131/15.10.2015
Маргарита Генчева Иванова132/15.10.2015
Донка Събева Братанова133/15.10.2015
Димитър Валентинов Андонов - заместен134/15.10.2015
Златомира Димитрова Стефанова135/15.10.2015
Траянка Стоянова Андонова136/15.10.2015
Стефан Стоянов Стефанов137/15.10.2015
Кристиян Веселинов Кръстев138/15.10.2015
Мариана Динкова Митева139/15.10.2015
Орхан Алиев Мехмедов140/15.10.2015
Нина Димитрова Цончева141/15.10.2015
Марияна Вълева Стоянова 142/15.10.2015
Георги Димов Георгиев143/15.10.2015
Станиела Кънева Рачева144/15.10.2015
Селина Димитрова Славова145/15.10.2015
Дарина Иванова Вълчева146/15.10.2015
Симеон Богомилов Минков147/15.10.2015
Валентин Данчев Велев148/15.10.2015
Мария Пеева Василева149/15.10.2015
Емел Редванова Бейтулова150/15.10.2015
Радостина Добрева Атанасова151/15.10.2015
Мария Петрова Железова152/15.10.2015
Наташа Василева Митева153/15.10.2015
Стефан тенев Тенев154/15.10.2015
Наталия Миркова Маринова155/15.10.2015
Радка Желязкова Иванова156/15.10.2015
Стефка Желязкова Перчемлиева157/15.10.2015
Мария Вълева Панайотова158/15.10.2015
Васил Йорданов Василев159/15.10.2015
Реджеб Юсеинов Ибов160/15.10.2015
Ивелина Андонова Стефанова161/15.10.2015
Петър Симеонов Димитров162/15.10.2015
Георги Йорданов Божков163/15.10.2015
Александър Димитров Беленски164/15.10.2015
Петър Димитров Беленски165/15.10.2015
Господин Янев Черкезов166/15.10.2015
Анелия Веселинова Ганчева167/15.10.2015
Стоян Михайлов Камбуров168/15.10.2015
Али Мехмед Кънджъ169/15.10.2015
Банко Иванов Василев - заместен170/15.10.2015
Слав Кирилов Славчев171/15.10.2015
Николинка Атанасова Славчева172/15.10.2015
Станимир Дончев Тихов173/15.10.2015
Петър Василев Вълков174/15.10.2015
Йорданка Божилова Енчева175/15.10.2015
Лиляна Тонева Козарова176/20.10.2015
Димитър Иванов Славов177/20.10.2015
Красимира Петрова Рашева178/20.10.2015
Красимира Кънева Духова179/20.10.2015
Янка Коева Илчева180/20.10.2015
Руска Митева Славова181/20.10.2015
Румяна Христова Георгиева182/20.10.2015
Олег Димитров Радев183/20.10.2015
Мирка Михайлова Колева184/22.10.2015
Ани Мъгардич Стефанова185/22.10.2015
Марияна Стефанова Терзиева186/22.10.2015
Мариана Генова Петрова187/22.10.2015
Катерина Младенова Стефанова188/22.10.2015
Захари Стоянов Калчев189/22.10.2015
Жеко Димитров Жеков190/22.10.2015
Мадлена Хачик Терзиева191/22.10.2015
Марийка Щерева Пехливанова192/22.10.2015
Валентин Георгиев Георгиев193/22.10.2015
Антон Добрев Димитров194/22.10.2015
Злати Иванов Боранов195/22.10.2015
Николай Георгиев Карамфилов196/22.10.2015
Явор Красимиров Недев197/22.10.2015
Елица Десиславова Пашова198/22.10.2015
Теодора Илиянова Николова199/22.10.2015
Петър Йорданов Петров200/22.10.2015
Яна Василева Козарова201/22.10.2015
Татяна Златанова Зехирева – Митева202/22.10.2015
Димитринка Цонева Йовчева203/22.10.2015
Николай Радостинов Илиев204/22.10.2015
Денка Петрова Пелчева205/22.10.2015
Радослава Момчева Владимирова206/22.10.2015
Миленова Катеринова Катеринова207/22.10.2015
Деница Енчева Панайотова208/22.10.2015
Янка Илиева Митева209/22.10.2015
Михаил Венелинов Влайков210/22.10.2015
Дилян Свиленов Димитров211/22.10.2015
Станимир Стефанов Тонев212/22.10.2015
Николина Петрова Колева213/22.10.2015
Тонка Стефанова Стефанова214/22.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения