Движение 21

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ1/17.10.2015
ДОНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА2/17.10.2015
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ3/17.10.2015
МАРИЙКА БОТЕВА КАРАДОБРЕВА4/17.10.2015
ЕЛЕНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА5/17.10.2015
СТОЯН ДЕЯНОВ АТАНАСОВ6/17.10.2015
ДИЛЯНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА7/17.10.2015
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПАШОВ8/17.10.2015
ЙОРДАН ГАНЕВ ЙОРДАНОВ9/17.10.2015
ГАБРИЕЛА ИВАНОВА КАЗАКОВА10/17.10.2015
НАДЕЖДА ПЕТКОВА ПЕТКОВА11/17.10.2015
СВЕТЛА ПЕТРОВА КОЛЕВА12/17.10.2015
МИТКО ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ13/17.10.2015
НОЙКО РАЙНОВ РАЙНОВ14/17.10.2015
ПЕНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА15/17.10.2015
СТОЯНКА ГЕНОВА СЪБЕВА16/17.10.2015
СТЕЛА АЛЕКСАНДРОВА КАРАМАНОВА17/17.10.2015
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА СЪБЕВА18/17.10.2015
КРАСИМИР МИХОВ ИВАНОВ19/17.10.2015
СТОЯНКА ГАНЧЕВА СТОЯНОВА20/17.10.2015
СТЕФАН ПЛАМЕНОВ ДИМОВ21/17.10.2015
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА22/17.10.2015
ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ23/17.10.2015
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ВЕЛИКОВА24/17.10.2015
ДОНКА МАРГЕНОВА ТЕНЕВА25/17.10.2015
АЛЕКСИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ26/17.10.2015
ЯВОР ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ27/17.10.2015
ДИАНА ИВАНОВА ВЪЛЕВА28/17.10.2015
АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА КАПИТАНОВА29/17.10.2015
ЖЕЧКО ИВАНОВ ЖЕКОВ30/17.10.2015
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА31/17.10.2015
ВАНЯ БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА32/17.10.2015
СЪБИНА БЛАГОЕВА МАРКОВА33/17.10.2015
МАРИЯ АТАНАСОВА БОЯДЖИЕВА-СТЕФАНОВА34/17.10.2015
СЛАВЯНКА ГОСПОДИНОВА СТЕФАНОВА35/17.10.2015
ДИАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА36/17.10.2015
МАРИЯ ЯНЕВА ГОЛЕМЕЦОВА37/17.10.2015
КИРИЛ НИКОЛАЕВ КИРИЛОВ38/17.10.2015
ГИЧО КИРИЛОВ НИКОЛАЕВ39/17.10.2015
КАЙЧО ТОДОРОВ НИКОЛОВ40/17.10.2015
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАПУРОВ41/17.10.2015
ВЕЛИЧКА МИШЕВА КИРИЛОВА42/17.10.2015
МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ43/17.10.2015
АНГЕЛ АСЕНОВ ИЛИЕВ44/17.10.2015
БЛАГОЙ БЛАГОЕВ ДЕМИРЕВ45/17.10.2015
СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ46/17.10.2015
КРАСИМИРА ИЛИЕВА ИЛИЕВА47/17.10.2015
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОВЧЕВ48/17.10.2015
ЖИВКА ЙОРДАНОВА ЙОВЧЕВА49/17.10.2015
ЖИВКА ИВАНОВА БАЕВА50/17.10.2015
ЙОВКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА51/17.10.2015
ПЕНЧО МИНКОВ МИНЕВ52/17.10.2015
ГЕОРГИ ХРИСТОВ СИМЕОНОВ53/17.10.2015
МАРИНКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА54/17.10.2015
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ55/17.10.2015
КАМЕН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ56/17.10.2015
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДЮЛГЕРОВ57/17.10.2015
КРАСИМИР АСЕНОВ ОРЛИНОВ58/17.10.2015
ИВАНКА СТЕФАНОВА ЩИРКОВА59/17.10.2015
МАРГАРИТА ХРИСТОВА БАРДАРОВА60/17.10.2015
ХРИСТО СТЕФАНОВ АНДРОНОВ61/17.10.2015
МИГЛЕНА КРАСИМИРОВА КАЛУДОВА62/17.10.2015
НИНА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА63/17.10.2015
СЛАВ ПЕТКОВ СЛАВОВ64/17.10.2015
ХРИСТИНА ВАНГЕЛОВА ЧОЛАКОВА65/17.10.2015
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ТАНЕВА66/17.10.2015
ПАНАЙОТКА ЯНЕВА ГАВОВА67/17.10.2015
ИВАН ПЕТКОВ ГРОЗДЕВ68/17.10.2015
КОСТА ЯНЕВ БАШЕВ69/17.10.2015
АПОСТОЛ ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ70/17.10.2015
СТАНИМИР ПЕТРОВ БОЖЕКОВ71/17.10.2015
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА БОЖЕКОВА72/17.10.2015
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА73/17.10.2015
ИВАНКА АТАНАСОВА ДОСЕВА74/17.10.2015
ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА ДИМОВА75/17.10.2015
КРАСИМИРА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА76/17.10.2015
ДИМИТРИНКА ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА77/17.10.2015
ТОДОР КОЛЕВ ХАДЖИЙСКИ78/17.10.2015
ДОЙЧИН НИКОЛОВ КОЛЕВ79/17.10.2015
ЕЛЕНА ПЕТКОВА ЧОБАНОВА80/17.10.2015
ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ЧОБАНОВ81/17.10.2015
ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕКОВ82/17.10.2015
ЙОСИФ КИРИЛОВ ЙОСИФОВ83/17.10.2015
ТАТЯНА ЯНКОВА ЙОСИФОВА84/17.10.2015
НЯГОЛ НИКОЛАЕВ НЯГОЛОВ85/17.10.2015
ПЕТЪР ИВАНКОВ ГЕОРГИЕВ86/17.10.2015
РАДКА СТОЯНОВА КОЛЕВА87/17.10.2015
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЕВТИМОВА88/17.10.2015
МАРИЯ САВОВА КОВАЧЕВА89/17.10.2015
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТОТЕВА90/17.10.2015
ЖЕЧКА ИЛЧЕВА ТОДОРОВА91/17.10.2015
СИЙКА КУРТЕВА ИВАНОВА92/17.10.2015
ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА МОНЕВА93/17.10.2015
НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ДАМЯНОВ94/17.10.2015
МИЛКО ЙОРДАНОВ ХАДЖИСТОЙЧЕВ95/17.10.2015
АТАНАС КОСТОВ ЗАРЕВ96/17.10.2015
НИНА АЛЕКСАНДРОВА ЗАРЕВА97/17.10.2015
ИВАН АНТОНОВ ПЕТРОВ98/17.10.2015
НИНА АНТОНОВА АЛИЕВА99/17.10.2015
ЙОРДАНКА ДИНЕВА СТОЙКОВА100/17.10.2015
ДАЯНА НЕНЧЕВА СТОЙКОВА101/17.10.2015
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА102/17.10.2015
ХРИСТО АТАНАСОВ ГЕРМАНОВ103/17.10.2015
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕРМАНОВА104/17.10.2015
ЗАРКО СТОЙКОВ ВЛАХОВ105/17.10.2015
ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ106/17.10.2015
СТАНИСЛАВ МАРЧЕВ ВИЧЕВ107/17.10.2015
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА ВИЧЕВА108/17.10.2015
ДОНКА ИВАНОВА ЧАНЕВА109/17.10.2015
МИЛЧО ПЕТРОВ ЧОНЕВ110/17.10.2015
ТОДОР ЦВЕТКОВ КОНСТАНТИНОВ111/17.10.2015
АТАНАСКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА112/17.10.2015
ТОДОР ПЕТРОВ КАЧАРОВ113/17.10.2015
ЦАНКА ИВАНОВА ЧЕРГАНЛИЕВА114/17.10.2015
НАДЯ ИВАНОВА МАРКОВА115/17.10.2015
СТОЯН ХРИСТОВ ДИМОВ116/17.10.2015
ДИМО ХРИСТОВ ДИМОВ117/17.10.2015
МАРИЯНКА ДИМОВА ДИМОВА118/17.10.2015
ЯНКА ДИМОВА ДОНЧЕВА119/17.10.2015
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ120/17.10.2015
САВИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА121/17.10.2015
ДИЧКО ЙОРДАНОВ РАЧЕВ122/17.10.2015
МАРГАРИТ ВЕСЕЛИНОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ123/17.10.2015
НАТАЛИЯ АТАНАСОВА СОДАДЖИЕВА124/17.10.2015
КРАСЕН СТОЯНОВ СОДАДЖИЕВ125/17.10.2015
ПЛАМЕН ДИМОВ МАРИНОВ126/17.10.2015
МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА127/17.10.2015
ГЕОРГИ ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ128/17.10.2015
ТАТЯНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА129/17.10.2015
ДИАНА КЪНЧЕВА СТОЯНОВА130/17.10.2015
МИЛЕНА ДИМИТРОВА БОЛЕВАРОВА131/17.10.2015
РУСКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА132/17.10.2015
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ133/17.10.2015
МИТКО ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ134/17.10.2015
СТАНИМИРА ПЛАМЕНОВА КОНДЕВА135/17.10.2015
СТОЯН СЛАВОВ СТОЯНОВ136/17.10.2015
СИЙКА ДОНЧЕВА ФИЛИПОВА137/17.10.2015
ПЛАМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ138/17.10.2015
ГЕНКА ИВАНОВА ГАНЕВА139/17.10.2015
ВЪЛЬО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ140/17.10.2015
МИМИ ВАСИЛЕВА СЛАВОВА141/17.10.2015
СТЕФАН КОЛЕВ ТОДОРОВ142/17.10.2015
ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ143/17.10.2015
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ МАНИЧКОВ144/17.10.2015
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА145/17.10.2015
ХАТЧЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА146/17.10.2015
ТОТКА ГАНЕВА ДИМИТРОВА147/17.10.2015
АШКЪН МУСТАФОВ ИСМАИЛОВ148/17.10.2015
КРЕМЕНА КОНДЕВА КИРОВА149/17.10.2015
ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ150/17.10.2015
ПЕНКА ДИМИТРОВА ДРАГИЕВА151/17.10.2015
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ152/17.10.2015
МАРИЙКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА153/17.10.2015
СТОЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ154/17.10.2015
ЛЯТИФ МУХАРЕМОВ ШАБАНОВ155/17.10.2015
МАРИЯН ДИЧКОВ ДИКОВ156/17.10.2015
ВАСИЛ ИВАНОВ ДРАГАНОВ157/17.10.2015
ДЕЛЯНА ДИНЧЕВА ИВАНОВА158/17.10.2015
СТАНИМИРА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА159/17.10.2015
ЗЛАТКА ЖЕЧЕВА КИРИЛОВА160/17.10.2015
ПАНАЙОТ КОЛЕВ ПАНАЙОТОВ161/17.10.2015
БЕХЧЕТ ШАКИРОВ ИСУФОВ162/17.10.2015
ДИАНА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА163/17.10.2015
МАРИЯНА ХРИСТОВА УРУМОВА164/17.10.2015
ГЕОРГИ КОСТОВ ДИМИТРОВ165/17.10.2015
ИВАН НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ166/17.10.2015
ИРИНА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА167/17.10.2015
ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ168/17.10.2015
НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ НИКОЛОВ169/17.10.2015
ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ КОЛЕВ170/17.10.2015
КОСТАДИН ВЕЛИКОВ КОЛЕВ171/17.10.2015
СТОЯНКА ЯНКОВА СТОЯНОВА172/17.10.2015
ХРИСТИНА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА173/17.10.2015
КИНА ДИМИТРОВА ДАСКАЛОВА174/17.10.2015
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИЛУШЕВ175/17.10.2015
СТОЯНКА ВЕЛЧЕВА ГОСПОДИНОВА176/17.10.2015
СТОЯНКА АТАНАСОВА ВЪЛЕВА177/17.10.2015
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ178/17.10.2015
ПЕПА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА179/17.10.2015
ВАСИЛ ПЕТКОВ СТОЯНОВ180/17.10.2015
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ШИДЕРОВА181/17.10.2015
ЦВЕТКА ТОДОРОВА КАРАМАРИНОВА182/17.10.2015
ТОДОР ЙОРДАНОВ ЖЕКОВ183/17.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения