РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Здравка Миткова Койчева1/18.10.2015
Мария Димитрова Кънева2/18.10.2015
Венета Иванова Недева3/18.10.2015
Красимир Стоянов Димитров4/18.10.2015
Галина Огнянова Тодорова5/18.10.2015
Йорданка Георгиева Димитрова6/18.10.2015
Евгени Георгиев Тодоров7/18.10.2015
Христо Димитров Дамянов8/18.10.2015
Емил Петров Бараков9/18.10.2015
Георги Божилов Тодоров10/18.10.2015
Мария Михалева Илийкова11/18.10.2015
Стефан Иванов Илийков12/18.10.2015
Пепа Христова Баракова13/18.10.2015
Дияна Илиева Фърчанова14/18.10.2015
Диана Василева Дамянова15/18.10.2015
Красимир Андреев Калудов16/18.10.2015
Руска Желязкова Христова17/18.10.2015
Дарина Тошкова Даракчиева18/18.10.2015
Димитър Димитров Фърчанов19/18.10.2015
Зина Ангелова Стайкова20/18.10.2015
Илиян Димитров Фърчанов21/18.10.2015
Радка Пенчева Георгиева22/18.10.2015
Митка Тодорова Колева23/18.10.2015
Стефка Костова Кръстева24/18.10.2015
Милка Димитрова Начева - заместен25/18.10.2015
Костадин Ненчев Костов26/18.10.2015
Мартин Генчев Георгиев27/18.10.2015
Жоро Неделчев Марев28/18.10.2015
Марияна Вълкова Каишева29/18.10.2015
Калина Славова Пехливанова30/18.10.2015
Ваня Валентинова Вълкова31/18.10.2015
Теодория Тодорова Пешева32/18.10.2015
Динко Кръстев Стоев33/18.10.2015
Венета Петрова Карлова34/18.10.2015
Маргарита Богомилова Митева35/18.10.2015
Таня Михалева Вълева36/18.10.2015
Илиян Димитров Николов37/18.10.2015
Фердес Хасанова Алуева38/18.10.2015
Стойка Петкова Георгиева39/18.10.2015
Росица Георгиева Калчева40/18.10.2015
Милена Колева Петрова41/18.10.2015
Диян Петров Петров42/18.10.2015
Станимира Александрова Петрова43/18.10.2015
Марин Станчев Петров44/18.10.2015
Димка Тенева Железчева45/18.10.2015
Иванка Тенева Хърсева46/18.10.2015
Маринка Иванова Дошева47/18.10.2015
Димитър Йорданов Данев48/18.10.2015
Тонка Йорданова Стоянова49/18.10.2015
Никола Желев Стоянов50/18.10.2015
Пламен Енчев Дошев51/18.10.2015
Пенка Иванова Андреева52/18.10.2015
Георги Георгиев Тонев53/18.10.2015
Галин Георгиев Георгиев - заместен54/18.10.2015
Цветанка Стоянова Узунова - Калайджиева55/18.10.2015
Динко Иванов Калайджиев56/18.10.2015
Мария Манева Манева57/18.10.2015
Живка Дянкова Недева58/18.10.2015
Васил Тодоров Василев59/18.10.2015
Николай Ангелов Ангелов60/18.10.2015
Миглена Димитрова Ангелова61/18.10.2015
Иванка Иванова Иванова62/18.10.2015
Апостолия Георгиева Коларова63/18.10.2015
Борислава Николова Дечева64/18.10.2015
Стеване Кемалова Илиязова65/18.10.2015
Владислав Николаев Вълчев66/18.10.2015
Красимира Георгиева Ченкова - заместен67/18.10.2015
Пламена Николаева Вълчева68/18.10.2015
Марина Йорданова Костова69/18.10.2015
Боряна Георгиева Петкова70/18.10.2015
Веселинка Василева Данаилова71/18.10.2015
Иванка Димова Петкова72/18.10.2015
Надка Иванова КОйчева73/18.10.2015
Дикранухи Левон Балджиян74/18.10.2015
Донка Тодорова Тодорова75/18.10.2015
Евгения Костантиева Ангелова76/18.10.2015
Атанас Спасов Гелев77/18.10.2015
Илхан Хюсеинов Изетов78/18.10.2015
Димитрина Миткова Савова79/18.10.2015
Христо Златев Колев80/18.10.2015
Иванка Иванова Калоферска81/18.10.2015
Диян Петров Монев82/18.10.2015
Николай Стоянов Атанасов83/18.10.2015
Иванка Антонова Найденова84/18.10.2015
Даниел Красимиров Костадинов - заместен85/18.10.2015
Хандян Алиева Изетова86/18.10.2015
Мария Георгиева Господинова87/18.10.2015
Стоянка Костадинова Колева88/18.10.2015
Доника Стойкова Русева89/18.10.2015
Петър Ангелов Петров90/18.10.2015
Радостин Митев Йорданов91/18.10.2015
Димитър Иванов Георгиев92/18.10.2015
Таня Колева Георгиева93/18.10.2015
Гергана Димитрова Атанасова94/18.10.2015
Христо Желязков Христов95/18.10.2015
Мая Стефанова Петрова96/18.10.2015
Пенка Иванова Йорданова97/18.10.2015
Иван Ненчов Димитров98/18.10.2015
Георги Асенов Дамбинов99/18.10.2015
Марин Владинов Рашев100/18.10.2015
Силвена Славчева Койчева101/18.10.2015
Антоанета Тодорова Николова102/18.10.2015
Иванка Ненчева Илиева103/18.10.2015
Младен Мартинов Чешмеджиев104/18.10.2015
Ангел Ангелов Лолов105/18.10.2015
Боян Йорданов Йорданов106/18.10.2015
Митко Михайлов Димитров107/18.10.2015
Биляна Георгиева Михалева108/18.10.2015
Георги Атанасов Атанасов109/18.10.2015
Елена Илиева Белева110/18.10.2015
Юрка Младенова Чешмеджиева111/18.10.2015
Явор Иванов Плачков112/18.10.2015
Димитър Цветков Димитров113/18.10.2015
Станка Георгиева Стоянова114/18.10.2015
Недялка Михайлова Георгиева115/18.10.2015
Гено Славов Генов116/18.10.2015
Марийка Колева Стефанова117/18.10.2015
Симеон Стоянов Стефанов118/18.10.2015
Петър Вичев Марков119/18.10.2015
Александър Йорданов Георгиев120/18.10.2015
Катерина Любомирова Ангелова121/18.10.2015
Анна Ангелова Кънева122/18.10.2015
Димо Тодоров Димов123/18.10.2015
Пенка ИВАНОВА КИРОВА124/18.10.2015
ДИАНА ЕНЧЕВА ЙОРДАНОВА125/18.10.2015
ИВАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА126/18.10.2015
ГЕОРГИ НЕНЧЕВ СТОЙКОВ127/18.10.2015
ПЛАМЕНА МАРКОВА ВАНГЕЛОВА128/18.10.2015
НИКОЛЕТА КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА129/18.10.2015
ХРИСТО ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ130/18.10.2015
КОСТАДИН АНГЕЛОВ ЧАВДАРОВ131/18.10.2015
СЛАВЕЯ СЛАВЕЙКОВА ГАНЕВА132/18.10.2015
СТЕФКА ВАНЕВА КАМБЕРЛИЕВА133/18.10.2015
ИВАН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ134/18.10.2015
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ135/18.10.2015
ДИЯНА ТОДОРОВА ШАХЪМОВА136/18.10.2015
МИМА ЙОРДАНОВА КИРОВА137/18.10.2015
ЖАНА ЦАНЕВА ЕНЧЕВА138/18.10.2015
АНДОН ВАСИЛЕВ РАНДЕВ139/18.10.2015
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА140/18.10.2015
АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ РУСКОВ141/18.10.2015
ЮЛИЯ ПЕТКОВА ХРИСТОВА142/18.10.2015
ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЮЗЕЛЕВ143/18.10.2015
ИВА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА144/18.10.2015
ЯНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА145/18.10.2015
НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ТУЖАРОВА146/18.10.2015
ЗВЕЗДЕЛИНА ЯНКОВА ЦОНЕВА147/18.10.2015
ДОНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА148/18.10.2015
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИНЕВА149/18.10.2015
МИЛКО ИВАНОВ МИЛЕВ150/18.10.2015
РОСА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА151/18.10.2015
ДИЯН ДИНКОВ ПЕНЕВ152/18.10.2015
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ153/18.10.2015
РОСИЦА ПЕТРОВА МИЛАНОВА154/18.10.2015
МАРИЯ ПАНАЙОТОВА СТОЯНОВА155/18.10.2015
КОПРИНКА АВРАМОВА МАРКОВА156/18.10.2015
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ПАШАЛАНОВА157/18.10.2015
ЯНКА ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА158/18.10.2015
АНЕТА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА159/18.10.2015
ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ160/18.10.2015
СТАНИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА РАДЕВА161/18.10.2015
АТАНАС ТОДОРОВ КАРАКАЧАНОВ162/18.10.2015
ВЕСЕЛИН РАДОСЛАВОВ РАДЕВ163/18.10.2015
СТОЯН МИТКОВ ДАСКАЛОВ164/18.10.2015
ИВАНКА СТОЙЧЕВА ТЕМЕЛКОВА165/18.10.2015
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДЕНЕВ166/18.10.2015
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА167/18.10.2015
РУМЯНА САВОВА ЩЕРЕВА168/18.10.2015
ИРИНА ЖЕЛЕЗЧЕВА МИТЕВА169/18.10.2015
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ НЕДКОВ170/18.10.2015
ЦОНКА ВАСИЛЕВА МИХАЛЕВА171/18.10.2015
АТАНАС САШЕВ МИТЕВ172/18.10.2015
ДЕСИСЛАВА ГАНЕВА МИХАЛЕВА173/18.10.2015
ВЛАДКА ДИНЕВА СТАВРЕВА174/18.10.2015
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ175/18.10.2015
ЕЛИЦА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА176/18.10.2015
Георги Тодоров Георгиев177/18.10.2015
Теодора Христова Дончева178/18.10.2015
Валентин Тодоров Гамишев179/18.10.2015
Пенка Бойчева Ралчева180/18.10.2015
Илия Мирославов Димитров181/18.10.2015
Динко Христов Илиев182/18.10.2015
Христина Манова Щерева183/18.10.2015
Никола Тодоров Даракчиев186/22.10.2015
Валентин Димитров Вълев187/22.10.2015
Пламен Радостинов Великов184/22.10.2015
Даниел Красимиров Костадинов185/22.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения