Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 368-МИ
Сливен, 01.09.2020

ОТНОСНО: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

            Постъпило е чрез Председателя на Общински съвет-Сливен заявление с вх. № 452/28.08.2020 г., по описа на ОИК- Сливен от Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 301-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Сливен. Същата заявява, че на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване пълномощията й на общински съветник.

            Въз основа на така постъпилото заявление ОИК – Сливен извърши преглед на решение № 301– МИ /28.10.2019 г. на ОИК-Сливен и образуваните списък „А“ и списък „Б“ по чл. 454, ал. 4 от ИК за  ПП ГЕРБ, както и на решения № 364 -МИ от 05.11.2019 г., № 366 -МИ от 14.11.2019 г. и № 367 -МИ от 13.12.2019г. на ОИК – Сливен, при което установи следното от фактическа страна:

        С решение № 301 – МИ / 28.10.2019 г. ОИК-Сливен е обявила Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова за избран общински съветник от квотата на ПП ГЕРБ. Същата е регистрирана и класирана под № 13, включен в списък Б за съответната кандидатска листа, съгласно решение № 301-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Сливен. Определеният брой общински съветници, които следва да бъдат включени в състава на Общински съвет –Сливен от квотата на ПП ГЕРБ, е седемнадесет лица. Следващият кандидат съобразно подредбата и класирането по  преференции след последния обявен за избран общински съветник - Веселина Георгиева Тонева от ПП ГЕРБ съгласно решение  № 366-МИ от 14.11.2019 г. на ОИК-Сливен, е Денко Кирилов Делчев, вписан под № 20 в списък „Б“ за ПП ГЕРБ.

            Въз основа на така изяснената фактическа обстановка ОИК –Сливен направи следните изводи от правно естество:

           Молбата е подадено от лице, имащо правен интерес, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява основателна и следва да бъде уважена, поради следните съображения:

          При депозиран отказ от вече обявен за избран общински съветник Изборният кодекс при регламентиране на реда за определяне на избраните кандидати за общински съветници според получените валидни предпочитания (преференции) е предвидил възможността за обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат ( арг.чл.458, ал.1 от ИК). Законодателят е предвидил възможността за своевременно попълване на състава на съответния общински съвет до регламентирания брой мандати за Общински съвет – Сливен.

          В чл.30, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) законодателят е посочил изчерпателно хипотезите, при които могат да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник. Една от тези възможности е подаването на оставка от общинския съветник чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. Тази правна възможност предопределя задължението на съответната общинска избирателна комисия да прекрати пълномощията на този общински съветник.

          Предвид гореизложеното и на основание чл.453 и чл.454, ал.6 във вр. с чл.458, ал.1 от ИК и  и чл.30, ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – град Сливен

          

Р Е Ш И:

 

          ЗАЛИЧАВА ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА- ГАВАЗОВА като общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

          ОБЯВЯВА ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.  

          Да се издаде Удостоверение (Приложение № 98-МИ) на новообявения общински съветник, а на заличения - да се анулира издаденото му  такова.

         Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 301-МИ от 28.10.2019 г., решение № 364 -МИ от 05.11.2019 г., решение № 366 -МИ от 14.11.2019 г. и решение № 367 -МИ от 13.12.2019г. на ОИК – Сливен.

         Решението може да бъде оспорено в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – Сливен.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.09.2020 в 14:46 часа

Свързани решения:

301-МИ/28.10.2019

364-МИ/05.11.2019

366-МИ/14.11.2019

367-МИ/13.12.2019

370-МИ/17.05.2022

371-МИ/25.05.2022

372-МИ/01.06.2022

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 376-МИ / 03.05.2023

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Наташа Петкова Пощова, обявена за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

 • № 375-МИ / 14.10.2022

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Деян Цанков Дечев, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България.

 • № 374-МИ / 25.08.2022

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Васил Добрев Петров, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

всички решения